Skip to content

Bulgaristan Vize Başvuru Şartları 2022

Bulgaristan Vizesi

Bulgaristan Vize Başvuru Şartları 2022 Bulgaristan vizesi alabilmek için öncelikle seyahat amacı ve seyahat süresi belirlenmelidir. Türkiye ile Bulgaristan arasında vize zorunluluğu bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından umumi (bordo) pasaporta sahip vatandaşların, Bulgaristan’a seyahat edebilmeleri için vize başvurusunda bulunmaları zorunludur. Hizmet (gri), diplomatik (siyah) pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise 30 güne kadarki seyahatleri için Bulgaristan’a vizesiz giriş yapabilirler. 30 günden fazla seyahatlerde vize başvuru işlemleri yapılma zorunluluğu bulunur. Hususi (yeşil) pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise 180 gün içerisinde en fazla 90 günle sınırlı kalmak koşuluyla Bulgaristan’a vizesiz seyahat edebilirler.

Vize işlemlerinin yapılmasında birçok resmi prosedür ve seyahat amacına göre istenen evrakların ve belgelerin usullere ve yasal prosedüre uygun olarak hazırlanıp teslim edilmesi gerekir. Bulgaristan vizesi başvurusu, Bulgaristan Konsolosluğu/Büyükelçiliği’ne yapılır. Bireysel olarak, Bulgaristan’a seyahat etmek için istenen evrakların resmiyete uygun olarak tanzim edilmesi çok zordur. Bu nedenle profesyonel destek alarak vize işlemlerin yürütülmesi gerekir. Bulgaristan Konsolosluğu/Büyükelçiliği tarafından vize başvurularının alınmasında, tüm aşamaları başvuru sahibi adına gerçekleştirmek üzere yetki verilen Long Vize Turizm şirketimiz aracılığıyla vize işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şirketimiz Bulgaristan ülke temsilcileri ve uzman personeli ile profesyonel hizmet vermektedir.

Bulgaristan Vize İşlemleri

Bulgaristan vize işlemleri birçok resmi aşamadan oluşmaktadır. Seyahat amacına göre belirlenen evrakların tamamlanması, başvuru formunun doldurulması, dilekçenin yazılması, randevu alınması, istenen evrakların ve belgelerin teslim edilmesi, başvuru evraklarının Bulgaristan Konsolosluğu/Büyükelçiliği yetkilileri tarafından incelenmesi ve son olarak yapılan inceleme neticesinde başvuruların sonuçlandırılması aşamalarından oluşur. Tüm bu aşamaların bireysel olarak yapılması, istenen her evrak ve belgenin resmiyete uygun olarak tanzim edilmesi, eksiksiz yanlışsız bir şekilde bilgilerin yazılması çok zordur.

Eksik evrak, yanlış bilgi ile doldurulan evrak ya da belge olması halinde Bulgaristan Konsolosluğu/Büyükelçiliği yetkilileri yapacakları titiz incelemeden sonra başvuruyu ret ederler. Bu yüzden profesyonel destek alınarak vize başvurularının yapılmasının önemi büyüktür. Bulgaristan Konsolosluğu/Büyükelçiliği, vize başvurularının alınmasında ve başvuru evraklarının teslim edildiği resmi kurumlardır. En kısa zamanda tüm süreçlerin tamamlanıp, olumlu yönde sonuç alınması için Bulgaristan Konsolosluğu/Büyükelçiliği tarafından Bulgaristan vize işlemleri konusunda yetki verilen Long Vize Turizm şirketimizin, ülke temsilcileri ve uzman personelinden profesyonel destek alarak vize alabilirsiniz.

Bulgaristan Vize Başvurusu

Bulgaristan vize başvurusu yapılmadan önce öncelikle Bulgaristan’a hangi amaçla seyahat edileceğinin ve seyahat süresinin kaç günlük bir süreyi kapsayacağına karar verilmelidir. Bu aşamadan sonra seyahat süresi, seyahat amacı ve talep edilen vizenin türünün ifade edildiği bir dilekçe yazılmalıdır. Dilekçe içerisinde seyahat süresi bitiminden sonra tekrar Türkiye’ye dönüleceğinin ifade edilmesi ve yapılacak masrafların karşılanacağının belirten beyanın bulunması zorunludur. Bulgaristan vizesi başvuru formu, her vize başvurusunda doldurulması gereken bir form olup, dilekçe ile birlikte vize başvuru formu da doldurulmalıdır. Daha sonra seyahat süresi, seyahat amacı ve talep edilen vize türüne göre istenen evraklar ve belgelerin neler olduğunu Long Vize Turizm şirketimizin resmi internet sayfasından veya Bulgaristan Konsolosluğu/Büyükelçiliği resmi internet sayfası üzerinden öğrenmelisiniz.

İstenen evraklar ve belgeler usul şartları sağlanacak şekilde ve yasal prosedüre uygun olarak tanzim edilmelidir. Bulgaristan Konsolosluğu/Büyükelçiliği tarafından belirlenen bu evraklara ilave olarak, ek evrak-belge isteme yetkisine sahiptir. Hazırlanan evrakların ve belgelerin teslim edilmesinden sonra Bulgaristan Konsolosluğu/Büyükelçiliği yetkilileri, teslim edilen evrakları ve belgeleri detaylı bir şekilde inceleyip karar verirler. Zahmetsiz ve resmiyete uygun olarak başvuru işlemlerinin tamamlanması için Long Vize Turizm şirketimizin müşteri temsilcileri iletişime geçerek başvuru işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Şirketimiz tüm aşamaları sizin adınıza gerçekleştirerek en kısa sürede sonuç odaklı hizmet vererek, vize alınmasında profesyonel hizmet vermektedir.

Bulgaristan Vize Randevusu

Bulgaristan vize randevusu, Bulgaristan’a seyahat etmek için hazırlanan evrakların ve belgelerin Bulgaristan Konsolosluğu/Büyükelçiliği’ne teslim etmek için vize işlemleri aşamalarından biridir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, başvurulan vize türünün kısa süreli ve uzun süreli kategorisine göre vize randevu işlemleri değişmesidir. Kısa süreli seyahatler kategorisinde yer alan aile/arkadaş ziyareti vizesi, turistik vize, ticari vize, transit vize başvuruları için randevu alınmasına gerek yoktur. Uzun süreli yani 90 günden fazla süreli seyahatler için D kategorisinde olan uzun süreli seyahatlerde vize randevusu alınması zorunludur.

Vize başvurularında, Bulgaristan vize randevusu alınmadan işlem yapmayan Edirne, Bursa, İstanbul ve Ankara’da faaliyette bulunan Bulgaristan Konsolosluklarından vize randevusu alınması gerekir. Bulgaristan Konsolosluğu/Büyükelçiliği işin yoğunluğuna göre vize randevu işlemlerini yetkili başvuru merkezleri aracılığı ile de yaptırabilmektedir. Long Vize Turizm şirketimize, Bulgaristan Konsolosluğu/Büyükelçiliği tarafından yetki verildiğinden, Bulgaristan vize randevusu alınmasında ve diğer tüm vize işlemlerinin gerçekleştirilmesinde profesyonel hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için şirketimizin müşteri temsilcileri ile iletişime geçebilirsiniz.

Bulgaristan Vize

Bulgaristan vize işlemlerinde başvuruları inceledikten sonra karar verme yetkisi Bulgaristan Konsolosluğu/Büyükelçiliği’ndedir.  Ayrıca seyahat süresine ve vize türüne göre istenen evraklara ilave olarak ek evrak ve belge isteme yetkisi de Bulgaristan Konsolosluğu/Büyükelçiliği’ne aittir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından umumi (bordo) hususi (yeşil), hizmet (gri) ve diplomatik (siyah) pasaporta sahip kişilerin uzun süreli seyahatlerde vize başvurusunda bulunmaları zorunludur. Kısa süreli seyahatlerde ise şartlar değişmektedir. Hizmet (gri) ve diplomatik (siyah) pasaport hamili vatandaşlar 30 güne kadar ki kısa süreli seyahatlerde vize işlemlerinden muaf tutulurlar. Hususi (yeşil)pasaport hamili vatandaşlar ise 180 gün içerisinde maksimum 90 günle sınırlı olmak koşuluyla Bulgaristan’a yapacakları kısa süreli seyahatlerde vize işlemlerini yapmalarına gerek yoktur.

Bunun dışında Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek, Makedonya ve Arnavutluk ülke vatandaşlarından Türkiye’de ikamet eden kişiler biometrik pasaportları varsa, bu vatandaşlarda vize işlemlerinden muaf tutulurlar. Bulgaristan 2007 yılından itibaren Avrupa birliğine üye ülkelerden bir olup; Schengen bölgesi ülkelerine dâhil değildir. Bu yüzden alınan vize ile Schengen bölgesi ülkelerine giriş yapılmaz. Schengen vizesi alan kişiler Bulgaristan’a vizesiz giriş yapabilirler. Bulgaristan vizesi alan vatandaşların vizesi çift veya çok girişli ise bu kişiler Hırvatistan ve Romanya ülkelerine giriş yapabilirler. Detaylı bilgi için ve vize işlemlerinde Bulgaristan Konsolosluğu/Büyükelçiliği tarafından yetkilendirilen Long Vize Turizm şirketimiz ile irtibata geçerek profesyonel destek alarak vize işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

Bulgaristan Vize Başvuru Merkezi 

Bulgaristan vize başvuru merkezi olarak başvuruların alınmasında, vize işlemlerinin tüm aşamalarını başvuru sahibi adına gerçekleştirmek, evrakların ve belgelerin resmi usullere göre hazırlanmasında Bulgaristan Konsolosluğu/Büyükelçiliği tarafından yetkilendirilen Long Vize Turizm şirketimiz, ülke temsilcileri ve uzman personeli ile profesyonel hizmet vermektedir. Şirketimiz, Bulgaristan vize başvurularını sahibi adına yapmakla birlikte Bulgaristan vizesi işlemleri sırasında olası herhangi bir sorun çıkması haline yasal mevzuatın belirlediği sınırlar içerisinde hukuki işlemlerle sonuç odaklı çözüm yöntemleri geliştirerek sorunun çözülmesini sağlayarak kısa sürede vize alınmasını sağlamaktadır.

Hazırlanan tüm başvuru evrakları ve belgeleri Bulgaristan Konsolosluğu/Büyükelçiliği’ne teslim edilir. Başvuru evrakları burada yetkililer tarafından titizlikle incelenerek kıs süreli seyahatlere ait vize başvurusunda bulunanların başvuruları 10 iş günü içerisinde neticelendirilir. Detaylı bilgi için Long Vize Turizm şirketimizin müşteri temsilcileri ile iletişime geçebilirsiniz.

Bulgaristan Vize Çeşitleri

Bulgaristan vize çeşitleri, seyahat türüne göre A, B, C ve D kategorilerinde sınıflandırılmıştır. Seyahat amacınıza göre vize türü belirlenerek işlemlerin yürütülmesi gerekir. Her bir vize türüne göre istenen evraklar ve belgeler farklıdır. Vize türü ne olursa olsun Bulgaristan vize evrakları ve belgeleri resmiyete uygun olarak hazırlanması zorunludur. Aksi takdirde vize başvuruları olumsuz yönde değerlendirilerek sonuçlanır. Transit vizeler A kategorisinde yer alır, turistik amaçlı seyahatler için verilen vizeler B ve C kategorisindeki vizelerdir. Bulgaristan’a uzun süreli yani 90 günden fazla seyahat planlayıp, bu ülkede kalmayı düşünenlere verilen oturum izni ise D kategorisinde yer alan vizelerdir. Bulgaristan vize çeşitleri şunlardır:
Bulgaristan Transit vize
Bulgaristan Turistik vizesi
Bulgaristan Ticari Vize
Bulgaristan Aile Ziyareti Vizesi
Bulgaristan Arkadaş Ziyareti Vizesi
Seyahat amacınıza göre alınacak vize türü ve vize türüne göre istenecek evrakların neler olduğu konusunda detaylı bilgi için şirketimizin müşteri temsilcileri ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.

Bulgaristan Ticari Vize

Bulgaristan ticari vize,  maksimum 90 günle sınırlı kısa süreli seyahat kapsamında verilen bir vizedir. Bu vizeye, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından Bulgaristan’a ticari yatırım yapmak isteyen şirketler, firma personeli, iş toplantılarına katılmak, fuar ve forum gibi ekonomik etkinliklere katılım sağlamak gibi amaçlarla seyahat yapmak isteyenlerin almış oldukları vizedir. Bu vize türünde tanzim edilmesi gereken evraklar ve belgeler mesleki statüye göre değişmemektedir. Başvuru yapan kişinin mesleğine göre teslim edilen evraklar farklıdır. Örneğin; başvuru sahibi şirket personeli ise şirkete ait imza sirküleri, vergi levhası gibi evrakların hazırlanması gerekir. Bulgaristan ticari vize için istenen evraklar ve belgeler şunlardır:

Pasaport (En fazla son 10 yıl içerisinde alınmış olmalı, vize işlemlerinin yapılabilmesi için 2 sayfasının boş olması, seyahat süresinin bitim tarihinden itibaren en az 6 ay daha geçerliliğinin devam etmesi ve pasaportun sayfalarının yıpranmamış/eskimemiş olması gerekir. Bu şartlardan en az biri eksik olsa dahi öncelikle pasaportun yenilenmesi gerekmektedir.)

2 adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içerisinde beyaz fon üzerinde çekilmiş 3,5*4,5 cm ebatlarında olmalıdır. Fotoğraflara yüz net olarak görülmelidir.)
Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (ıslak imzalı, aslı olmalıdır)
Son 3 aya ait banka hesap ekstresi dökümü
İkametgâh belgesi
Nüfus cüzdan fotokopisi
Vize başvuru formu
Türkiye’de faaliyet gösteren şirket sahiplerinin hazırlaması gereken evraklar
Bulgaristan vizesi talep dilekçesi
Son 3 aya ait hizmet dökümü belgesi
Faaliyet belgesi
Sicil gazetesi fotokopisi
İmza sirküleri
Ticari davetiye (asıl nüsha olacak)
Gümrük beyannamesi
Son 3 aya ait şirketin hesap hareketlerini gösteren hesap ekstresi

Bulgaristan Turistik Vize

Bulgaristan turistik vize, C kategorisinde yer alan kısa süreli seyahat kapsamına giren vize türüdür. 90 güne kardaki seyahatlerde bir Avrupa Birliği tam üyesi olan Bulgaristan ülkesine yapılacak turistik amaçlı seyahatlerde en kolay alınabilen bir vize türüdür. Bu vizenin sonuçlanması süresi 10 iş günüdür. Acil vize başvurularında ise 3 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. En kolay şekilde Bulgaristan vizesi alabilmek için Bulgaristan Konsolosluğu/Büyükelçiliği tarafından vize başvurularının alınmasında yetkilendirilen Long Vize Turizm şirketimizden profesyonel destek alabilirsiniz. Şirketimiz, dünya ülkelerine seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, vize başvurularını başvuru sahibi adına ülke temsilcileri ve uzman personeli ile gerçekleştirerek sonuç odaklı profesyonel hizmet vermektedir. Bulgaristan Turistik vize için gerekli olan evraklar ve belgeler ise şunlardır:

Bulgaristan vizesi başvuru formu
Pasaport
2 adet biyometrik fotoğraf
T.C. nüfus cüzdan fotokopisi
Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
Banka hesap ekstresi (son 3 aya ait olmalıdır)
Bankada seyahat masraflarını karşılayacak yeterli miktarda döviz
İkametgah belgesi
Uçak bileti rezervasyonları
Konaklama bilgileri, rezervasyonlar
Mesleki duruma ait belgeler. Örneğin; kişi öğrenciyse öğrenci belgesi, şirket çalışanı son ayın maaş bordrosunu, şirket sahibi ise şirket imza sirküleri, emekli olanlar emekli kartını ve maaş bilgilerini gösteren belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.
18 yaşından küçükler için muvafakat name
Seyahat sağlık sigortası

Bulgaristan Aile Ziyareti Vizesi

Bulgaristan aile ziyareti vizesi, Bulgaristan’da yaşayan akrabalarını veya tanıdıklarını ziyaret nedeniyle talep edilen vize türüdür. Bulgaristan aile ziyareti vizesi, kısa süreli vize kategorisinde yer almaktadır. Bulgaristan aile ziyareti vizesi almak için Bulgaristan Konsolosluğu’na veya Bulgaristan Büyükelçiliği’ne yapılır. Bunun yanı sıra Bulgaristan Konsolosluğu tarafından görevlendirilmiş Long Vize Turizm aracılığı ile başvuru işlemleri daha kısa sürede tamamlanarak vize alınabilir. Bulgaristan aile ziyareti vizesine başvuracak kişiler için en önemli evraklardan birisi Bulgaristan’da bulunan kişi tarafından gönderilen davetiye belgesidir. Bulgaristan’dan bulunan yakınından davetiye gelmediği takdirde vize başvuruları olumsuz yönde sonuçlanacaktır. Ayrıca davetiye gönderen kişinin, başvuru sahibinin vize süresi sona erdiğinde tekrar ülkeye döneceğinin teminatını da vermesi gerekir. Bu vize için aşağıda belirtilen evrakların ve belgelerin hazırlanması zorunludur.

Pasaport
Bulgaristan vizesi başvuru formu
Nüfus cüzdan fotokopisi
Konaklama rezervasyonları
Davet mektubu
Uçak bileti rezervasyonları
Banka hesap ekstresi
Mali durumunu gösteren varsa tapu kaydı, araç ruhsat fotokopisi
Bankada yeterli miktarda para

Bulgaristan Arkadaş Ziyareti Vizesi

Bulgaristan arkadaş ziyareti vizesi, Bulgaristan’da bulunan bir arkadaşı ziyaret etmek amacıyla Bulgaristan Konsolosluğundan talep edilen vize türüdür. Bulgaristan arkadaş ziyareti vizesi, kısa süreli vize türleri içerisinde yer almaktadır. Bulgaristan arkadaş ziyareti vizesi başvurusunda bulunacak kişiler seyahat türüne uygun şekilde gerekli belgeleri ve evrakları tamamları gerekir. Bulgaristan arkadaş vizesi için Bulgaristan’da bulunan arkadaşın davetiye ile vize başvurusunda bulunan kişiyi davet etmesi gerekir.

Vize başvurusunda bulunacak kişilerin en az 6 ay geçerliliği bulunan bir pasaportlarının bulunması gerekir. Bulgaristan arkadaş ziyareti vizesi için vize başvurusunda bulunan kişiler, seyahat süresini ve seyahat nedenini belirtecek bir dilekçe yazıp Bulgaristan Konsolosluğu’na göndermeleri gerekir. Bu dilekçede seyahat nedenini kanıtlamalıdır. Bulgaristan arkadaş ziyareti vize başvuruları için yetkilendirilen Long Vize Turizm şirketimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Bulgaristan Vize Şartları

Bulgaristan vizesi şartları, Bulgaristan Konsolosluğu tarafından belirlenir. Bir ülkeden başka bir ülkeye seyahat edebilmek için seyahat edilecek ülkenin belirlediği prosedürlerin yerine getirilmesi gerekir. Bulgaristan ile Türkiye arasında da vize anlaşması bulunur. Bulgaristan’a seyahat edecek kişilerin öncelikle seyahat türünü ve seyahat süresini belirlemeleri gerekir. Bulgaristan Konsolosluğu tarafından talep edilen başvuru formunun uygun şekilde doldurulması, vize başvurusunda bulunan kişilerin halen geçerliliği bulunan bir pasaportlarının bulunması zorunludur.

Pasaportu bulunmayan kişilerin öncelikle pasaport başvurusu yapmaları gerekir. Bulgaristan Vizesi Şartları Bulgaristan Konsolosluğu veya Bulgaristan Büyükelçiliği vize başvurularında, ülkenin güvenliği açısından çok titiz davranmaktadır. Bu nedenle vize başvurusunda bulunacak kişilerin vize başvurularının olumlu yönde sonuçlanabilmesi için Bulgaristan Konsolosluğu/Büyükelçiliği tarafından her türlü vize işlemlerinde yetkilendirilen Long Vize Turizm şirketimizden profesyonel destek almaları en doğru karar olacaktır.

Bulgaristan Vizesi Hangi İllerden Alınır?

Bulgaristan vizesi hangi illerden alınır konusunda Long Vize Turizm şirketimiz ile iletişime geçerek detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Şirketimiz, Türkiye’nin farklı illerinden vize başvurusu gerçekleştirmek isteyenlere profesyonel destek vererek, başvuru sahibi hiç zahmet çekmesine gerek kalmadan ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesinde yorulmadan, başvuru sahibi adına tüm işlemleri ülke temsilcilerimiz ve personelimiz yaparak kısa sürede vize alınmasını sağlamaktadır.

Hizmet verilen iller; Adıyaman, Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Amasya, Aksaray, Antalya, Ankara, Artvin, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Batman, Bartın, Bilecik, Bayburt, Bitlis, Bingöl, Burdur, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Çankırı, Denizli, Düzce, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Elazığ, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Giresun, Hatay, Hakkâri, Isparta, Iğdır, İzmir, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Karaman, Kayseri, Karabük, Kırıkkale, Kars, Kilis, Kırşehir, Kırklareli, Konya, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mardin, Manisa, Muğla, Mersin, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Ordu, Rize, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Sinop, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Yalova ve Zonguldak olmak üzere 81 ildir. Bulgaristan vizesi başvurusu ve diğer hususlar hakkında detaylı bilgi için şirketimizin müşteri temsilcileri ile iletişime geçebilirsiniz.

Bulgaristan Vizesi Nasıl Alınır?

Bulgaristan vizesi nasıl alınır? sorusunun cevabı yazı detayında izah edilmiştir. Bulgaristan’a seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti umuma mahsus pasaport sahipleri, uzun ve kısa süreli seyahatleri için vize almaları zorunludur. Bunun yanı sıra hizmet ve diplomatik pasaport sahipleri 30 günlük seyahatleri için vize almalarına gerek yoktur. Hususi pasaport sahipleri ise 90 günlük seyahatleri için vizeden muaftırlar. Bulgaristan vizesi için öncelikle gerekli evrakların ve belgelerin, vize türüne uygun şekilde hazırlanıp Bulgaristan Konsolosluğu’na veya Büyükelçiliği’ne teslim edilmesi gerekir.

Gerekli evraklar ve belgeler teslim edilmeden önce vize ücretinin yatırılması zorunludur. Bulgaristan vize işlemleri gerçekleştirildikten sonra vize başvurularında karar verme yetkisi Bulgaristan Konsolosluğu’na aittir. Vize işlemlerinin olumlu yönde sonuçlanabilmesi için vize işlemlerinin prosedüre uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Bulgaristan vizesi hakkında tüm detaylara Long Vize Turizm şirketimizin resmi internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bulgaristan Vize Randevusu Nasıl Alınır?

Bulgaristan vize randevusu nasıl alınır? Bulgaristan’a seyahat edecek C kategorisi vize başvuruları için randevu alınmasına gerek yoktur. Ancak D kategorisi vize başvurularında, Bulgaristan Konsolosluğundan vize talep edilmesi gerekir. Kısa süreli vize kapsamında yer alan turistik, aile ziyareti, ticaret vizesi, transit vize başvurularında randevu alınmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak 90 günden daha fazla süreli seyahatler yani D tipi vize başvurularından randevu oluşturulması gerekir.

Bulgaristan vize randevusunu, vize başvurusu yapan kişi şahsen gerçekleştirebilir. Ancak kolay ve zahmetsiz bir şekilde prosedüre uygun vize randevusu oluşturabilmek için Long Vize Turizm ile iletişime geçebilirsiniz. Long Vize Turizm bünyesinde çalışan uzman ve yetkili ülke temsilcileri başvuru sahibi yerine Bulgaristan vizesi randevusu işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Bulgaristan Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bulgaristan vize başvurusu nasıl yapılır? sorusu Bulgaristan’a seyahat edecek kişilerin cevabını merak ettiği konulardan birisidir. Öncelikle Bulgaristan’a seyahat edecek bordo pasaport sahipleri, kısa ve uzun süreli seyahatleri için vize almaları zorunludur. Bulgaristan vizesi başvuru yapacak kişiler, öncelikle seyahat nedenlerini belirlemeleri gerekir. Bulgaristan Turistik vize, ticari, aile ziyareti gibi vize türleri C kategorisinde yer alan kısa süreli vize türleridir.

90 günden daha uzun süreli vizeler D kategorisinde yer almaktadır. Bulgaristan vizesi başvurularını vize başvurusu yapan kişi şahsen gerçekleştirebilir. Ancak vize işlemleri prosedüre uygun şekilde yapılması için profesyonel kişilerden destek alınması gerekir. Kolay ve zahmetsiz şekilde vize almak için Long Vize Turizm şirketimiz yetkilileri ile iletişime geçebilirsiniz. Long Vize Turizm, vize başvurusu için gerekli evrakların ve belgelerin tamamlanması vize randevusu gibi birçok vize işlemini müşterilerinin yerine gerçekleştirmektedir.

En Kolay Bulgaristan Vizesi Nasıl Alınır?

En Kolay Bulgaristan Vizesi Nasıl Alınır? Bulgaristan vizesi alabilmek için birçok işlemin gerçekleştirilmesi gerekir. Bulgaristan Konsolosluğu yetkilileri, vize işlemlerinde gerekli evrakların ve belgelerin incelenmesi aşamasında çok titiz davranmaktadır. Bu nedenle Bulgaristan vizesi alacak kişilerin vize işlemlerini prosedüre uygun şekilde gerçekleştirmeleri çok önemlidir. Kolay ve zahmetsiz bir şekilde vize başvurusu gerçekleştirmek için Bulgaristan Konsolosluğu/Büyükelçiliği tarafından vize işlemlerinin tüm aşamalarını gerçekleştirmekle yetkilendirilen, ülke temsilcileri ve uzman personeli ile profesyonel hizmet veren Long Vize Turizm ile iletişime geçebilirsiniz.

Long Vize Turizm gerek bize başvurularında evrakların ve belgelerin tamamının hazırlanmasında, müşterilerine uzman ve profesyonel elemanları ile destek vermektedir. Kolay bir şekilde vize almak için tek yapılması gereken iş Long Vize Turizm şirketimiz ile iletişime geçmek olacaktır. Long vize ile iletişime geçmek için 81 ilde bulunan vize merkezlerine giderek birebir görüşme sağlayarak veya telefon ve resmi internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bulgaristan Schengen Vizesi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler?

Bulgaristan Schengen vizesi ile giriş yapacak kişilerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunur. Schengen vizesine sahip olan kişiler, Bulgaristan seyahatleri için vize başvurusunda bulunmalarına gerek yoktur. Ancak bu durum yalnızca çok girişli Schengen vizesi bulunan kişiler için geçerlidir. Çok girişli vize dışındaki Bulgaristan vize sahipleri, Bulgaristan’a seyahat etmeden önce Bulgaristan vizesi almak zorundadırlar.

İlk defa Schengen vizesi kullanacak kişiler, Bulgaristan’a seyahat etmeden önce Schengen vizesi aldığı ülkeden giriş yapmaları gerekir. Bulgaristan Konsolosluğu, Schengen vizesini ilk defa kullanan kişilerin vize aldığı ülkeden seyahate başlama zorunluluğunu getirmiştir. Türkiye’de Schengen vizesi alan kişiler, Bulgaristan’a giriş yapabilirler. Bulgaristan vizesi hakkında yeni düzenlemeler ve detaylar için Long Vize Turizm ile iletişime geçebilirsiniz.

Bulgaristan Vizesi Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Bulgaristan Vizesi Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar Bulgaristan vizesi alacak kişilerin vize başvurularının ret almaması için bazı kurallara harfiyen uymaları gerekmektedir. Bulgaristan vize başvurusu, Bulgaristan Konsolosluğu’na veya Bulgaristan Büyükelçiliği’ne yapılır. Ancak bulunduğunuz ilden vize başvurusu yapabilmek için Long Vize Turizm ile iletişime geçebilirsiniz. Bulgaristan vize başvurularında bulunan kişilerin öncelikle en az 1 yıl geçerliliği bulunan ve 2 sayfası boş olan bir pasaporta sahip olmaları zorunludur.

Bulgaristan vize başvurusunda bulunan kişilerin pasaportlarının yırtılmamış ve eskimemiş olması hususunda da dikkat etmeleri gerekir. Vize başvurularında olumlu sonuç alabilmek için seyahat türüne uygun şekilde vize başvurusu yapılması gerekir. Ülkeye seyahat nedeninizi Bulgaristan Konsolosluğu’na kanıtlamanız gerekmektedir. Bulgaristan vizesinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve vize başvurusu için Long Vize Turizm ile iletişime geçebilirsiniz.

Bulgaristan İşçi Vizesi

Bulgaristan işçi vizesi Bulgaristan’da çalışmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının talep ettiği vize türlerinden birisidir. Bulgaristan işçi vize başvurusu, uzun süreli vize türleri arasında yer alır. Yani Bulgaristan’da çalışmak için vize başvurusunda bulunan kişilerin D vize almaları gerekir. Bulgaristan işçi vizesi başvurusunda bulunacak kişilerin, vize türüne uygun şekilde gerekli evrakları ve belgeleri tamamlayıp Bulgaristan Konsolosluğu’na veya Büyükelçiliği’ne vize başvurusu yapmaları gerekir.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, Bulgaristan işçi vizesi için hazırlanması gereken vize evrakları ve belgelerinin usulüne uygun olarak tanzim edilmesi zahmetli olduğundan hazırlanma aşamasında profesyonel destek alınması gerekir. Long Vize Turizm şirketimiz personeli, Bulgaristan uzun süreli vize başvurularında gerekli evrakların ve belgelerin tamamlanması hususunda müşterilerine profesyonel destek vermektedir.

Bulgaristan Ulusal Vize

Bulgaristan ulusal vize, 3 aydan fazla süreleri kapsayan uzun süreli seyahatler için oturma izni ile birlikte alınan bir vizedir. Uzun süreli seyahatlerde ulusal D vizesi formu doldurulması zorunludur. Bulgaristan vize formu, kısa süreli ve uzun süreli olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır. Öğrenci, aile birleşimi, evlilik, erasmus, çalışma izni gibi amaçlarla Bulgaristan’a seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının D vizesi başvuru formunu doldurmaları zorunludur. Bulgaristan ulusal vizesi için aşağıda belirtilen uzun süreli seyahatler gerçekleştirmek isteyenlerin hazırlaması gereken evraklar ve belgeler belirtilmiştir.

Pasaport (10 yıldan eski olmaması, sayfalarının yıpranmamış/eskimemiş/deforme olmamış olması, vize işlemlerin yapılabilmesi için en az iki boş sayfasının bulunması ve en az 2 yıl geçerliliği bulunmalıdır.
Bulgaristan D vize başvuru formu
Sabıka kaydı
Evli olanlar için evlilik cüzdanı
2 adet biyometrik fotoğraf (fotoğrafların son 6 ay içerisinde beyaz fon üzerine çekilmiş, yüzün net olarak görülebilecek şekilde 3,5 x 4,5 santimetre ebatlarında olmalıdır.)
Vukuatlı nüfus kayıt örneği (ıslak imzalı olmalıdır.)
Seyahat sağlık sigortası
Gidiş ve dönüş olmak üzere uçak bileti rezervasyonları
Konaklama bilgilerini gösteren belgeler
Davet mektubu
Davet eden kişiye ait oturma izni fotokopisi
Ticari faaliyette bulunan şirketlerin ticaret ve sanayi odası tasdik belgesi
Erasmus kapsamında seyahat gerçekleştiren kişiler erasmus kabul belgesi hazırlamalıdır.
Tıbbi tedavi amacıyla seyahat gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, sağlık kuruluşundan aldıkları belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.
Kişi emekli ise emekli ait belge son 3 aya ait maaş bordrosu
Bulgaristan vizesi hakkında detaylı bilgi için şirketimiz ülke temsilcileri ve uzman personeli ile hizmet veren Long Vize Turizm şirketimizin müşteri temsilcileri ile iletişime geçebilirsiniz.

Bulgaristan Oturum Vizesi

Bulgaristan oturum vizesi; 3 aydan fazıla süreli seyahatler için alınması gereken, Bulgaristan’da uzun süre kalmak isteyenlerin almak için başvurdukları bir vizedir. Bu vizenin alınabilmesi İçin Bulgaristan D vize başvuru formunun doldurulması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından Bulgaristan’da uzun süreli kalmak isteyenlerden eğitim-öğretimini tamamlamak, aile birleşimi, evlilik, vatandaşlık başvurusu, tıbbi tedavi amaçlı seyahat, ticari amaçlı yatırım yapmak, temsilcilik açmak amacıyla 3 aydan fazla kalmak isteyenler Bulgaristan D vize başvuru formu doldurulması zorunludur.

Bulgaristan D vizesi alanlar, Bulgaristan’a giriş yapıldıktan sonra oturum izni almak için Yabancılar şubeye müracaat ederek oturum izni alabilirler. Oturum izni vizesi alınmadan önce başvuru bölgesine bakan Bulgaristan Konsolosluğu’na başvurulmalıdır. Türkiye’de Bulgaristan’a ait diplomatik temsilcilikler olan Konsolosluklar İstanbul, Ankara, Bursa ve Edirne illerinde bulunmaktadır. D vize kategorisinde yer alan vizeler için istenen evraklar ve belgeler ile vize işlemlerinin zorluğu, C vize kategorisinde yer alan vizelere göre hem istenen belge fazladır hem de süreç daha zorlayıcıdır. Bu yüzden en kolay Bulgaristan oturum vizesi alabilmek için profesyonel destek alınmalıdır.

Bulgaristan Konsolosluğu/Büyükelçiliği tarafından vize işlemleri gerçekleştirmek üzere yetki verilen Long Vize Turizm şirketimizden profesyonel destek alabilirsiniz. Şirketimiz ülke temsilciler ve Bulgaristan vizesi konusunda uzman personeli ile hizmet vermektedir. D vize kategorisinde yer alan bu vize için istenen evrakalar ve belgeler kişinin seyahat amacına göre farklılık göstermektedir. Genel olarak istenen evraklar ve belgeler şunlardır:

En az 2 yıl geçerliliği bulunan, 10 yıldan eski olmayan pasaport
2 adet biyometrik fotoğraf
Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
Adli sicil kaydı
Seyahat sağlık sigortası
Bulgaristan D vize başvuru formu
Konaklama rezervasyonları
Uçak bileti rezervasyonları
Bulgar doğum belgesi
Eğitim amacıyla seyahat edenler kurumlarından alacakları öğrenci belgeleri,
Davet mektubu
Emekli olanalar için emekliliğe ait belgeler ve maaş bordrosu
Bankada yeterli miktarda para

Bulgaristan Çalışma Vizesi

Bulgaristan çalışma vizesi, Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarından Bulgaristan’a kısa süreli ya da uzun süreli vize kapsamına giren vize talebinde bulunan kişilerin Bulgaristan’da çalışmak için talep ettikleri bir vize türüdür. Çalışma izni işlemleri Bulgaristan’da kalınacak süreye farklılık arz etmektedir. Talep edilen kişisel evraklar şunlardır:

Pasaport
2 adet biyometrik fotoğraf
Adli sicil kaydı
Bulgaristan vizesi başvuru formu
Vize talep dilekçesi
Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
T.C. nüfus cüzdan fotokopisi
Bulgaristan Çalışma Bakanlığı’ndan alınan çalışma izin belgesi
İşçilerin çalıştıkları firmadan aldıkları noter onaylı olmak şartıyla iş sözleşmesi
Şirket faaliyet belgesi
Vergi borcu belgesi
Bulgaristan’da kalınacak yerde adınıza yapılmış noter onaylı kira kontratı
Banka hesap ekstresi
Seyahat sağlık sigortası
Bulgaristan Çalışma Vizesi alınmadan Bulgaristan’da çalışılamaz. 3 aylık, 9 aya kadar ve1 yıllık süreli çalışma izni kategorilerine başvuru yapılabilir. Birçok farklı prosedür uygulanmaktadır. Sorunsuz bir şekilde çalışma izni vizesi alabilmek için Long Vize Turizm şirketimizden profesyonel destek alabilirsiniz.

Bulgaristan Aile Birleşimi Vizesi

Bulgaristan aile birleşimi vizesi, iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da Bulgaristan’da ikamet eden kişinin eşini ve varsa çocuklarıyla birlikte Bulgaristan’da birlikte yaşamak için yaptıkları başvuru şeklidir. İkinci durumda ise Bulgar vatandaşı ile evli olan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının evlilik üzerinden oturum izni almak için yaptıkları başvuru yoludur. Tüm bu iki usulde de evliliği gösteren evlilik cüzdanının ibraz edilmesi zorunludur. Bulgar vatandaşı birinin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile evli olması durumunda da Bulgar evlilik cüzdanının olması gerekir.

Bu vizenin alınabilmesi için sağlanması gereken şartlar içerinde en önemli hususlardan birisi de Bulgaristan’da geçimin sağlayacak en az asgari geçim sınırı üzerinde mali bir gücünün olması gerekir ve bunun belgelenmesi şartının sağlanması istenir. Mali durumu gösteren kira kontratı, tapu kaydı gibi belgelerin ibraz edilmesi istenir. Detaylı bilgi için ülke temsilcileri ve uzman personeli ile hizmet veren ve Bulgaristan Konsolosluğu/Büyükelçiliği tarafından Bulgaristan aile birleşimi vizesi işlemlerinde yetkilendirilen Long Vize Turizm şirketimiz yetkilileri ile iletişimi geçerek profesyonel destek alabilirsiniz.

Bulgaristan Göçmenlik Vizesi

Bulgaristan göçmenlik vizesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından Bulgaristan ülkesine göçme statüsünde gidebilmek için alınması gereken bir vizedir. Göçmenlik statüsünde Bulgaristan’da yaşamak isteyenler öncelikle oturum izni almaları gerekmektedir. Çünkü uzun süreli seyahatlerde oturum izni alınması şarttır. Ayrıca göçmenlik vizesi başvurusunda bulunan kişinin başvuru sırasında Bulgaristan D vize başvuru formunu da usulüne uygun olarak doldurması istenir. İstenen evrakların ve belgelerin eksiksiz ve yanlışsız olması Bulgaristan vizesi başvurusu işlemlerinin olumlu olarak sonuçlanması için en temel şartlardır. Aksi takdirde başvurular olumsuz yönde değerlendirilir. Göçmenlik vizesi alınabilmesi için mali durumunun geçimini sağlayacak düzeyde olması gerekir. Bulgaristan Göçmenlik vizesi için istenen evraklar ve belgeler şunlardır:

Bulgaristan D vize başvuru formu
Pasaport
Mali durumu gösteren tapu kaydı, araç ruhsatı belgeleri
Banka hesap ekstresi
T.C. kimlik fotokopisi
Oturum izni belgesi
Seyahat sağlık sigortası
2 adet biyometrik fotoğraf
Detaylı bilgi için Long Vize Turizm şirketimizin müşteri temsilcileri ile iletişime geçerek, profesyonel destek alabilirsiniz.

Bulgaristan Vize Evrakları

Bulgaristan vize evrakları, vize başvurusunda vize türüne ve seyahat süresine göre değişmektedir. Bu yüzden hangi amaçla Bulgaristan’a seyahat edilecekse seyahatin amacına uygun olarak Bulgaristan Konsolosluğu/Büyükelçiliği tarafından belirlenen evrakların ve belgelerin resmi prosedürlere uygun şekilde, gayet dikkat ve özen gösterilerek hazırlanması gerekir. Çünkü Bulgaristan yetkilileri kendi ülkelerine seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuru evraklarını, titizlikle inceleyip karar vermektedir. Başvuru evrakları içerisinde eksik evrak veya belge ya da yanlış bilgi içerecek şekilde evrak tanzim edilmesi halinde bu durum tespit edilir ve vize başvurusu reddedilir.

Bulgaristan vizesi başvurusu için hazırlanacak evrakların usulüne uygun olarak tanzim edilmesi için profesyonel destek almak gerekir. Bunun için Bulgaristan Konsolosluğu/Büyükelçiliği tarafından vize başvuru evraklarının alınmasında ve başvuru süreçlerinin tamamının başvuru sahibi adına gerçekleştirilmesinde yetkilendirilen Long Vize Turizm şirketimiz aracılığıyla, başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yapmanız gereken tek iş şirketimiz ile iletişime geçerek işlemleri başlatmanızdır. Bulgaristan vize işlemleri birçok aşamadan ibarettir. Tüm bu aşamaları sorunsuz bir şekilde bireysel olarak yapılması mümkün değildir. Bu nedenle şirketimizde hizmet veren Bulgaristan ülke temsilcileri ve vize konusunda uzman personelimizden gerekli desteği alabilirsiniz. Vize başvurularında teslim edilmesi gereken evraklar ve belgeler seyahat süresine göre farklılık arz ettiğinden tüm başvurularda ortak olan evraklar şunlardır:

Pasaport
Bulgaristan vize talep dilekçesi
Bulgaristan vize başvuru formu
Nüfus cüzdan fotokopisi
2 adet biyometrik fotoğraf
Konaklama bilgilerini içeren belgeler
Gidiş ve dönüş olmak üzere uçak bileti rezervasyonları
Seyahat sağlık sigortası
Bankada yeterli miktarda döviz
Mali durumu gösteren varsa tapu kayıt belgeleri ve araç ruhsat fotokopisi
Son 3 aya ait banka hesap ekstresi

Bulgaristan Vize Belgeleri

Bulgaristan vize belgeleri, vize başvurularının olumlu yönde sonuçlanması için istendiğinden, her bir evrakın Bulgaristan Konsolosluğu/Büyükelçiliği tarafından belirlenen usul şartlarına ve resmi prosedürlere uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu şartlara aykırı olarak eksik evrak, yanlış bilgi ya da sahte belge ibraz ederek başvuru yapılması halinde Bulgaristan Konsolosluğu/Büyükelçiliği yetkilileri başvuru evraklarını titiz incelediklerinden bu durumu tespit ederler.

Kişilerin başvuruları reddedilir ayrıca sahte evrak tanzim eden kişiler hakkında da yasal işlemler başlatılır. Tüm bu evrakların ve belgeleri resmiyete uygun olarak hazırlanması için Bulgaristan Konsolosluğu/Büyükelçiliği tarafından vize başvurularının alınmasında ve tüm aşamaların resmiyete uygun olarak takip edilmesinde yetkilendirilen Long Vize Turizm şirketimizden profesyonel destek alabilirsiniz. Bulgaristan vize belgeleri; seyahat süresi, seyahat amacı ve talep edilen vize türüne göre farklılık arz eder. Aşağıda tüm vize başvurularında ortak olan evraklar ve belgeler belirtilmiştir.

Bulgaristan vizesi başvuru formu
2 adet biyometrik fotoğraf (fotoğraflar 3,5 x 4,5 santimetre ebatlarında, son 6 ay içerisinde beyaz fon üzerinde çekilmiş yüzün net olarak görülebilecek şekilde olmalıdır.)
Bulgaristan vize talep dilekçesi (dilekçe içeriğinde seyahat amacı, seyahat süresi, seyahat sırasında ve sonrasında oluşacak masrafların karşılanacağına ve seyahat süresi bitiminden sonra tekrar Türkiye dönüleceğinin taahhüt edilmesi gerekir.)
Konaklama bilgilerini içeren belgeler
Mali durumu gösteren varsa tapu kaydı ve araç ruhsat fotokopisi
T.C. nüfus cüzdan fotokopisi
Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
Pasaport (pasaportun son 10 yıl içerisinde alınmış, vize işlemlerinin yapılabilmesi için en az 2 sayfasının boş olmasına ve sayfalarının eskimemiş/yıpranmamış olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca seyahat süresinin bitiminden itibaren en az 6 ay daha geçerliliğinin devam etmesi istenir.)

Çalışmayan Kişi İçin Bulgaristan Vize Evrakları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından Bulgaristan’a turistik gezi düzenlemek, ticari faaliyetlerde bulunmak, iş toplantılarına katılmak, temsilcilik açmak, aile arkadaş ziyareti gerçekleştirmek, aile birleşimi, evlilik, vatandaşlık gibi amaçlarla gidebilmek için vize başvurusunda bulunurlar. Belirtilen bu seyahat amaçlarına göre istenen evraklar ve belgeler farklılık arz eder. Bulgaristan Konsolosluğu/Büyükelçiliği yetkilileri Bulgaristan vizesi başvuru evraklarını incelerken, kişinin mesleki statüsüne ve mali durumunu gösteren belgelere daha fazla dikkat ederler. Kişinin başvuru sırasında Türkiye’de kamu sektöründe veya özel sektörde çalışmayan birisi ise bu kişilerde rahatlıkla vize başvurusu yapabilirler.

Ancak başvuru evrakları içerisinde vizenin olumlu yönde sonuçlanması için tüm evraklar ve belgelerin usulüne uygun olarak tanzim edilmesi şartının sağlanması ile birlikte mali durumu gösteren belgelere dikkat edilerek başvurular sonuçlandırılır. Bu yüzden çalışmayan bir kişi iseniz, banka hesabında masraflarınızı karşılayacak ve seyahat süresi boyunca oluşacak masrafları karşılayacak miktarda paranızın olması gerekir ya da bir sponsor aracılığıyla başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca varsa bir mesleğiniz bu mesleğinize ait belgeleri de başvuru evrakları içerisine eklemeniz başvurunun olumlu yönde sonuçlanmasında faydalı olacaktır. Çalışmayan kişi için Bulgaristan vize evrakları ve belgeler ise şunlardır:

T.C. kimlik fotokopisi
Geçerliliği bulunan pasaport
Bulgaristan vizesi talep dilekçesi
Bulgaristan vizesi başvuru formu
2 adet biyometrik fotoğraf
Konaklama bilgileri içeren belgeler
Uçak bileti rezervasyonları
Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
Sponsor olan bir şirket ise bu şirkete ait imza sirküleri, vergi levhası, faaliyet belgesi, mali durumu gösteren belgeler
Sponsor Bulgaristan ikamet eden kişi ise bu kişinin, Bulgaristan Konsolosluğu’na/Büyükelçiliği’ne hitaben antetli kağıda yazmış olduğu davet mektubunun olması gerekir.

Ev Hanımı Bulgaristan Vizesi

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında vize zorunluluğu bulunmaktadır. Pasaport türüne göre vize şartları değişmektedir. Umumi pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, vize başvurusu yapmak zorundadırlar. Hizmet ve diplomatik pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 30 güne kadarki seyahatleri için vize işlemlerinden muaf tutulurlar. Yeşil pasaport hamili vatandaşlar ise 180 gün içerisinde maksimum 90 günle sınırlı kalmak koşuluyla Bulgaristan’a yapacakları seyahatlerde vize işlemleri yapılmasına gerek yoktur. Bulgaristan vizesi almak isteyen kişiler, kısa süreli veya uzun süreli vize kategorisinde yer alan vizelerden birini talep ederler.

Her bir vize türü için istenen evraklar ve belgeler değişmektedir. Ayrıca kişinin mesleki statüsüne göre bazı evrakların hazırlanması zorunludur. Ev hanımı Bulgaristan vizesi almak isteyen kişiler, istenen evrakları ve belgeleri resmiyete uygun olarak doldurmaları halinde vize alabilmektedir. Ancak başvuru evrakları içerisinde ev hanımlarının en çok dikkat etmesi gereken husus, Bulgaristan’a seyahat sırasında ve seyahat boyunca oluşacak masrafları karşılayabileceğini gösteren bankada yeterli miktarda parası bulunmalı ve mali durumunu belgelemelidir. Ev hanımı vatandaşın mali durumu zayıfsa, sponsor vasıtasıyla da vize alabilir. Ev hanımı Bulgaristan vizesi alabilmeleri için hazırlanması gereken evraklar ve belgeler şunlardır;

Pasaport
T.C. kimlik fotokopisi
Evlilik cüzdanı fotokopisi
2 adet biyometrik fotoğraf
Yeni tarihli ve aslı olmak şartıyla tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
Uçak bileti ve otel rezervasyonları
Bulgaristan vizesi başvuru formu
Bulgaristan vizesi talep dilekçesi
Davet mektubu
Son 3 aya ait banka hesap dökümü
Varsa tapu kayıt bilgileri gösteren belgeler ve araç ruhsat fotokopisi
Sponsor şirket ise şirket yöneticisine ait imza sirküleri, şirkete ait faaliyet belgesi, mali durumunu gösteren belgeler, vergi levhası fotokopisi

Memur İçin Bulgaristan Vize Evrakları

Türkiye’de kamu personeli olarak çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Bulgaristan’a seyahat edebilmek için istenen evrakları ve belgeleri ve şartları sağlamak koşuluyla vize başvurusunda bulunarak vize alabilirler. Türkiye’den Bulgaristan’a turistik, ticari, aile ziyareti, arkadaş ziyareti, vatandaşlık, aile birleşimi, evlilik gibi amaçlarla seyahat edilir. Seyahat amacına göre Bulgaristan vizeleri; kısa süreli vizeler ve uzun süreli vizeler olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır. Her bir kategoride talep edilen vize evrakları ve belgeleri vize türüne göre değişmektedir. Kişinin mesleki statüsüne göre bazı evrakların ve belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. Memur için Bulgaristan vize evrakları ve belgeleri şunlardır:

T.C. kimlik fotokopisi
Pasaport
Vize talep dilekçesi
Bulgaristan vizesi başvuru formu
Son 3 aya ait maaş bordrosu
Son 3 ay ait banka hesap ekstresi
Uçak bileti ve konaklama rezervasyonlarım
Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
Varsa adına kayıtlı tapu belgeleri ve araç ruhsat fotokopisi
2 adet biyometrik fotoğraf
Kurumu’ndan memur olduğuna dair görev belgesi
Kurumu’ndan ıslak imzalı izin belgesi
Bankada yeterli miktarda para
Bulgaristan vizesi için detaylı bilgileri ulaşmak için Bulgaristan Konsolosluğu/Büyükelçiliği tarafından vize başvurularının alınması ve tüm süreçlerin takibinde yetkilendirilen Long Vize Turizm şirketimizden profesyonel destek alabilirsiniz.

Çalışan İçin Bulgaristan Vize Evrakları

Çalışmak için Bulgaristan’a seyahat edecek kişilerin, uzun süreli seyahatleri için vize almaları gerekir. Çalışan için D kategorisinde yer alan vize başvurusunun yapılması gerekir. Çalışanlar vize alarak Bulgaristan’a giden kişiler, daha sonra oturum izni başvurusunda bulunabilir. Çalışan için Bulgaristan vizesi evrakları ve belgeleri şunlardır:
En az 6 ay geçerliliği bulunan pasaport
2 adet biyometrik fotoğraf
Şirket faaliyet belgesi
Bulgaristan vizesi başvuru formu
Son 3 aya ait maaş bordrosu
Sağlık sigortası poliçesi
Bankada yeteri miktarda para
T.C. nüfus cüzdanı fotokopisi
Bazı durumlarda Bulgaristan Konsolosluğu ek evrak ve belge talebinde bulunabilir. Çalışan kişiler için Bulgaristan vizesi hakkında güncel ve detaylı bilgiler için Long Vize Turizm şirketimiz yetkilileri ile iletişime geçebilirsiniz.

İşveren İçin Bulgaristan Vize Evrakları

Bulgaristan’a aile ziyareti, ticari, turist seyahat gibi nedenlerden dolayı seyahat edecek kişiler, vize türüne uygun şekilde bazı evrakları ve belgeleri tamamlayıp, Bulgaristan Konsolosluğu’na veya Büyükelçiliği’ne vize başvurularını gerçekleştirmeleri gerekir. Bulgaristan Konsolosluğu/Büyükelçiliği yetkilileri evrakların ve belgelerin incelenmesinde ülkenin güvenliği ve seyahat edecek kişi hakkında detaylı bilgileri göz önünde bulundurarak karar için titizlikle davranmaktadır. Bulgaristan’a işveren statüsünde seyahat edecek kişilerin hazırlaması gereken belgeler ve evraklar şunlardır:

En az 6 ay geçerliliği bulunan pasaport
2 adet biyometrik fotoğraf
Bulgaristan vizesi başvuru formu
T.C. nüfus cüzdanı fotokopisi
Sağlık sigortası poliçesi
Uçak ve otel rezervasyonları
Dilekçe
Vergi levhası
Ticari sicil gazetesi
Şirketin imza sirküleri fotokopisi
Faaliyet belgesi
Şirkete ait banka hesap cüzdanı fotokopisi
İşveren için Bulgaristan vizesi evrakları ve belgeleri hakkında güncel bilgilere Long Vize Turizm şirketimiz web sayfasından ulaşabilir ya da iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.

Öğrenci İçin Bulgaristan Vize Evrakları

Bulgaristan’a 18 yaş altı seyahat edecek öğrencilerin, noter tasdikli orijinal muvafakat name bulunması gerekir. Öğrenci statüsünde olan kişiler, Bulgaristan’a seyahat etmek için bazı evrakları ve belgeleri tamamlamaları gerekir. Bu evraklar ve belgeler şunlardır:
En az 6 ay geçerliliği bulunan ve en az 2 sayfası boş olması gereken pasaport
2 adet 35 x 45 mm boyutlarında biyometrik fotoğraf
T.C. nüfus cüzdanı fotokopisi
Seyahat nedenini ve türünü belirten dilekçe
Bulgaristan vizesi formu
Sağlık sigortası poliçesi
Bankada yeteri miktarda para
İkametgâh kâğıdı
Okuduğunuz okula dair öğrenci belgesi
Otel ve uçak rezervasyonları
Öğrenci için Bulgaristan vizesi evrakları hakkında güncel ve detaylı bilgi için Long Vize Turizm şirketimizin müşteri hizmetlerini arayarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

Çiftçi İçin Bulgaristan Vize Evrakları

Çiftçilik mesleği ile uğraşan kişiler, seyahat türüne uygun şekilde bazı evraklar ve belgeleri tamamlayıp Bulgaristan Konsolosluğu’na veya Büyükelçiliği’ne vize başvurusu gerçekleştirebilir. Çiftçi için Bulgaristan vize evrakları ve belgeleri şunlardır:
En az 6 ay geçerliliği bulunan pasaport
Bulgaristan vizesi formu
Bulgaristan vizesi ücreti dekontu
T.C. nüfus cüzdanı fotokopisi
Sağlık sigortası poliçesi
Uçak ve otel rezervasyonları
Çiftçilik belgesi
Dilekçe
Tarım sigorta hizmet dökümü
Varsa tapu kayıt belgeleri ve araç ruhsat fotokopisi
Bankada yeteri miktarda para
Bulgaristan Konsolosluğu yetkilileri, vize başvurularında gerekli evrakların ve belgelerin incelenmesi hususunda çok özenli davranmaktadır. Bu nedenle gerekli evrakları ve belgelerin prosedüre uygun şekilde hazırlanması için Long Vize Turizm şirketimiz müşteri temsilcileri ile iletişime geçebilirsiniz.

Bulgaristan Büyükelçiliği Vize

Bulgaristan Büyükelçiliği vize başvurularını kabul etmekle ve sonuçlandırmakla yetkili kurumdur. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ticari ve uluslararası ilişkilerin devam etmesi için Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı’nca Türkiye’de hizmet veren Bulgaristan Büyükelçiliği; pasaport yenileme, evrak tasdiki, evlilik işlemleri, vize başvuruları gibi birçok görevi gerçekleştirmektedir. Bulgaristan Büyükelçiliği Ankara’da bulunmaktadır. Bulgaristan Büyükelçiliği, resmi tatillerde ve bayramlarda hizmet vermez.

Bulgaristan Büyükelçiliği’nin Türkiye’nin birçok ilinde görev bölgesi Afyon, Ankara, Aksaray, Ağrı, Amasya, Antalya, Ardahan, Bayburt, Bartın, Burdur, Çorum, Çankırı, Denizli, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Giresun, Isparta, Iğdır, İzmir ve Karabük’tür. Bulgaristan Büyükelçiliği uzun ve kısa süreli vize başvurularını kabul etmektedir. Ayrıca Bulgaristan Büyükelçiliği tarafından Bulgaristan vize başvuruları için Long Vize Turizm şirketimiz görevlendirilmiştir.

Bulgaristan Konsolosluğu Vize

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından yetki verilen Bulgaristan Konsolosluğu vize başvurularını kabul etmek ve sonuçlandırmakla görevlidir. Bulgaristan Başkonsolosluğu, Türkiye’nin İstanbul ilinde bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin birçok noktasında Bulgaristan Konsolosluğu resmi faaliyetlerde bulunmaktadır. Bulgaristan Konsolosluğu’nun görev bölgesi İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ Kırklareli illeridir. Bulgaristan Konsolosluğu; aile ziyareti, turistik, ticaret, transit geçiş, eğitim gibi uzun ve kısa süreli vize başvurularını kabul etmektedir.

Bulgaristan Konsolosluğu resmi tatil ve bayramlarda hizmet vermez. Bunun yanı sıra Bulgaristan Konsolosluğu, hafta içi belirli saatler içerisinde vize başvurusunu kabul etmektedir. Bulgaristan Konsolosluğu vize başvurusunda teslim edilen evrakların ve belgelerin incelemesini titizlikle yapmaktadır. Bulgaristan vizesi başvurusunda bulunan kişilerin, bu durumu göz önünde bulundurarak sorunsuz bir şekilde tüm süreçleri tamamlanmasında Bulgaristan vizesi başvurularında yetkili Long Vize Turizm şirketimiz ile iletişime geçerek profesyonel destek almaları en doğru bir karar olacaktır.

Bulgaristan Konsolosluklar ve Adresleri

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında ticari ve siyasi ilişkilerin güçlendirilmesi, vize işlemlerinin yapılması amacıyla Türkiye’nin farklı illerinde Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından Konsolosluklar görevlendirilmiştir. Bulgaristan Konsoloslukları; vize başvurularının alınmasında, Türkiye’de bulunan Bulgar vatandaşlarının evlilik, ölüm, doğum, Bulgaristan vizesi işlemleri gibi işleri yürütmekle beraber Türkiye Cumhuriyeti arasında siyasi ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi için görev yapmaktadır Türkiye’de görevlendirilen Bulgaristan Konsolosluklar ve adresleri ise şunlardır:
İstanbul Bulgaristan Başkonsolosluğu: Ahmet Adnan Saygun Caddesi, No:34 Ulus- 2. Levent 34340/ İstanbul
Edirne Bulgaristan Başkonsolosluğu: Sarıcapaşa Mahallesi, Talat paşa Sokak, No 146/ Edirne
Bursa Bulgaristan Konsolosluğu: Adalet Mahallesi, Aydın Sokak, No: 1 Osmangazi/Bursa
Tekirdağ Bulgaristan Fahri Konsolosluğu: Turgut Mahallesi, Rihtim Caddesi, No:13/2 Süleymanpaşa/ Tekirdağ

Bulgaristan Vizesi Dilekçe Örneği

Bulgaristan vizesi dilekçe örneği için Long Vize Turizm şirketimizin resmi İnternet sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Bulgaristan vize başvurularında dilekçe önemli bir evrak olduğundan talep edilen şekilde hazırlanması gerekir. Bulgaristan’a seyahat edecek kişilerin, seyahat süresini ve seyahat nedenini belirten bir dilekçe yazarak Bulgaristan Konsolosluğu’na veya Büyükelçiliği’ne göndermeleri gerekir. Vize başvurularında dilekçe belirli bir şablona göre yazılsa da vize türüne ve vize başvurusunda bulunan kişinin mesleki statüsüne göre farklı şekilde hazırlanmalıdır.

Bulgaristan vizesi başvurusu yapacak kişiler, dilekçe yazarken Konsolosluğa hitaben tarih ve iletişim bilgileri yazılmak şartıyla yazıp göndermeleri gerekir. Seyahat nedeninizi net bir şekilde açıklamanız ve seyahat masraflarını nasıl karşılayacağınızı yazmanız zorunludur. Dilekçe örneği ülkenin resmi dili ile veya İngilizce yazılmalıdır.

Bulgaristan Vize Başvuru Formu

Bulgaristan vize başvuru formu, vize başvurusunda bulunan kişi hakkında Bulgaristan Konsolosluğu yetkililerinin bilgi sahibi olması için talep edilen bir formdur. Vize işlemlerinde tamamlanması gereken zorunlu evraklardan birisidir. Başvuru formu içerisinde geçen bilgilerin, doğru ve eksiksiz olması gereklidir. Bulgaristan vizesi başvuru formunda geçen bilgiler ile diğer evraklardaki bilgilerin birbiriyle uyumlu olması zorunludur. Başvuru formunda yer alan yanlış veya yanıltıcı bir bilgi, vize başvurusu yapan kişi hakkında yasal işlemlerin başlatılmasına neden olabilir. Bulgaristan başvuru formu doldurulurken İngilizce ve Türkçe olarak doldurulmalı ve büyük harfler kullanılmalıdır.

Başvuru formunda yer alan imza kısmına vize başvurusunda bulunan kişinin ıslak imzasını atması gerekir. Bunun yanı sıra Bulgaristan vize başvuru formunda yer alan imza ile pasaporttaki imzanın birbiriyle uyumlu olmasına özen gösterilmelidir. Bulgaristan vize formu, yasal bir belge olduğundan prosedüre uygun şekilde hazırlanması için profesyonel destek alınması gerekir. Bulgaristan vize başvuru formunun doldurulması, usulüne uygun olarak vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Long Vize Turizm şirketimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Bulgaristan Vizesi Redde İtiraz

Bulgaristan vize başvurularında, Bulgaristan Konsolosluğu veya Büyükelçiliği vize işlemlerinde ret kararı verebilmektedir. Ret sebebi genellikle gerekli evrakların ve belgelerin prosedüre uygun şekilde hazırlanmamış olmasından kaynaklanır. Vize başvurusunda bulunan kişiler, vize başvuruları hakkında ret kararı verilmesi halinde redde itiraz gerçekleştirebilirler. İtiraz eden kişinin, itiraz nedenini destekleyici belgeleri sunması gerekir. İtirazınızı dilekçe ile destekleyebilirsiniz.

Vize başvurusunun reddedilmesine neden olan evrakların ve belgeler düzenlenmelidir. Vize ret kararı yapıldıktan sonra redde itiraz dilekçesi olumlu yönde değerlendirilen kişilerin tekrar evrakları ve belgeleri incelenir. Ancak belgelerde sahtecilik gerçekleştiren kişilerin ret itirazları kabul edilmez. Bulgaristan vizesi redde itiraz işlemleri için Long Vize Turizm ile irtibata geçebilirsiniz.

Bulgaristan Vizesi Kaç Günde Sonuçlanır?

Bulgaristan vizesi kaç günde sonuçlanır? sorusu Bulgaristan’a seyahat edecek kişilerin cevabını merak ettiği konuların başında gelir. Bulgaristan’a seyahat edecek kişilerin, gerekli evrakları ve belgeleri tamamladıktan sonra Bulgaristan Konsolosluğu’na veya Büyükelçiliği’ne başvuru yaparak, vize işlemleri başlatılır. Vize işlemleri başlatıldıktan sonra karar verme yetkisi ve sonuçlandırma süresi tamamen Konsolosluğun/Büyükelçiliğin yetkisi dâhilindedir.

Bulgaristan vizesi için gerekli evrakların ve belgelerin incelenmesi ortalama 5 ile 7 iş günü içerisinde tamamlanır. Ancak vize başvurusunda bulunacak kişilerin dikkat etmesi gereken hususlardan birisi Bulgaristan Konsolosluğu resmi tatillerde ve bayramlarda hizmet vermemesini dikkate alarak başvurularını yapmalıdırlar. Bulgaristan vize işlemlerinde gerekli evrakların ve belgelerin kısa süre içerisinde hazırlanması ve olumlu yönde sonuçlanması için Long Vize Turizm şirketimizden profesyonel destek alabilirsiniz.

Bulgaristan Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Bulgaristan vizesi kaç günde çıkar? sorusu Bulgaristan’a seyahat edecek kişilerin seyahat planlarında değişiklik olmaması için cevabını merak ettiği konulardan birisidir. Bulgaristan vizesi, ortalama 5 ile 7 iş günü içerisinde çıkar. Ancak bazı durumlarda Bulgaristan Konsolosluğu ek evrak ve belge talebinde bulunabilir. Bu durum vize işlemlerin uzamasına neden olmaktadır.

Vize başvurusunda bulunan kişiler bu süreyi göz önünde bulundurarak en az 1 ay öncesinden vize başvurusu yapmaları daha faydalı olacaktır. Ayrıca Bulgaristan vizesi kaç günde çıkar vize türü ve seyahat süresi de vize sonuçlanma süresini etkileyen hususlardandır. Seyahat planlarında olası bir değişiklikle karşılaşmamak için vize işlemlerinin en az 1 ay öncesinden başlatılması gerekir. Bulgaristan vize işlemlerinin kısa süre içerisinde tamamlanması için Long Vize Turizm şirketimizden profesyonel destek alabilirsiniz.

Bulgaristan Vize Ücreti

Bulgaristan vize ücreti; vize türüne ve seyahat süresine göre değişiklik gösterir. Bulgaristan vize işlemleri gerçekleştirilebilmesi için vize ücretinin yatırılması zorunludur. Vize ücretini yatırmayan kişilerin vize işlemleri başlatılmaz. Bulgaristan vize ücreti, gerekli evraklar ve belgeler, teslim edilmeden önce yatırılması gerekir. Bulgaristan vize ücreti, her yıl değişiklik gösterebilir. Vize başvurusu yapan kişiler, güncel ve detaylı vize ücreti hakkında Long Vize Turizm şirketimiz ile iletişime geçebilirler. Bulgaristan vize başvurusunda bulunan kişilerin dikkat etmesi gereken hususlardan birisi de olası vize işlemlerinin olumsuz sonuçlanması durumunda vize ücretinin tekrar iade edilmediğidir. Tekrar vize başvurusu yapacak kişiler, yeniden vize ücretini yatırmaları gerekir. Bu tür olumsuz durumlarla karşılaşmamak için vize işlemleri esnasında Long Vize Turizm şirketimizden hizmet almanız en doğru karar olacaktır.

Bulgaristan Vize Fiyatları

Bulgaristan vize fiyatları; transit vize, aile ziyareti, turistik, ticari, eğitim, vatandaşlık gibi amacıyla yapılacak seyahate göre verilen vize türlerine göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca vize fiyatlarını etkileyen diğer bir hususta seyahat süresidir. Vize başvurusunda bulunan kişilerin dikkat etmesi gereken bir husus vize işlemleri ret kararı aldığı takdirde, vize ücreti tekrar iade edilmez. Bunun yanı sıra kargo ücreti, vize için gerekli evrakların ve belgelerin hazırlanması aşamasında harcanan masraflar, vize ücretine dâhil değildir. Bulgaristan vize fiyatları zamanla değişiklik gösterdiğinden seyahat edeceğiniz tarih göz önünde bulundurulmalıdır. Bulgaristan vize fiyatları hakkında güncel ve detaylı bilgi için Long Vize Turizm ile irtibata geçebilirsiniz.

Vfs Global Bulgaristan Vizesi

Türkiye’den Bulgaristan’a seyahat etmek isteyen vatandaşlar, vize başvurularını Türkiye’de faaliyet gösteren Bulgaristan Konsolosluklarına yapmaları ile başlatılır. Vize başvurularının alınmasında vize başvuru merkezi olarak Vfs global resmi kurum olarak hizmet vermektedir. Vfs global Bulgaristan vizesi kategorileri içerisinde bazı vize türleri için başvuruları almaktadır. Genellikle turistik, kültürel ziyaretler ve evlilik esas alınarak Multi C vize başvurularını kabul etmektedir. Ticari vizeler ile ilgili tüm kategorilerdeki vize başvurularını almamaktadır.

Vfs Global Bulgaristan vizesi başvuruları Bulgaristan Konsolosluğu’na doğrudan yapılmadığı için başvuru merkezi olarak aracı kurumları yönlendirerek başvuruları alınmasını sağlamaktadır. Tüm vize başvurularında sorunsuz bir şekilde başvuru sahibi adına başvuruların yapılması, Bulgaristan vize işlemleri yapılırken tüm aşamaları yakından takip edilmesinde ve sonuç odaklı hizmet verilmesinde Bulgaristan Konsolosluğu/Büyükelçiliği tarafından yetkilendirilen Long Vize Turizm şirketimiz aracılığıyla başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Şirketimiz ülke temsilcileri ve vize alanında uzman personeli ile kısa sürede sonuç odaklı etkin resmi usullere göre vize alınmasını sağlamaktadır.

Hemen Başvur

Whatsapp

+90 553 716 0325

Telefon

0312 426 0325

Whatsapp Vize Ülkeleri Destek Merkezi Vize Ön Başvuru Formu