Skip to content

İtalya Vize Başvuru Şartları 2022

İtalya Vizesi

İtalya Vize Başvuru Şartları 2022 İtalya vizesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından İtalya’ya turistik, ticari, aile ziyareti, arkadaş ziyareti, transit geçiş, eğitim gibi amaçlarla seyahat etmek isteyenlerin almak zorunda oldukları ve seyahat amacına göre çeşitleri bulunan vizelerdir. Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasında yapılan vize antlaşmasına göre umuma mahsus (bordo) pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize başvurusu yapma zorunluluğu bulunur.

Hususi, hizmet ve diplomatik pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise 6 ay içerisinde maksimum 90 gün seyahat imkânı tanıyan kısa süreli seyahatlerde, vize işlemleri yapmalarına gerek yoktur. Ancak tüm pasaportlarda uzun süreli seyahatler kapsamına giren vize başvurularında vize alınması zorunluluğu vardır. İtalya ülkesi, Avrupa birliğine üye bir ülke olmakla birlikte aynı zamanda Schengen ülkelerindendir. Bu yüzden turistik, ticari, aile/arkadaş ziyareti vizelerinde yani kısa süreli seyahatlerde, İtalya Schengen vizesi alınmak zorundadır.

Schengen vizesi alan kişiler, İtalya’ya giriş yaptıktan sonra diğer Schengen ülkelerine seyahat gerçekleştirebilirler. Schengen vizesi ve diğer vize türlerinde hazırlanacak evraklar ve belgeler, birbirinden farklıdır. Seyahat süresi, seyahat amacı ve vize türüne göre İtalya Konsolosluğu tarafından belirlenen evrakların ve belgelerin, usul şartlarına ve resmi prosedürlere uygun olarak tanzim edilmesi gerekir.

İtalya vizesi işlemleri için hazırlanacak evrakların ve belgelerin, bireysel olarak hazırlanması pek mümkün değildir. Bu yüzden profesyonel destek alarak vize başvurusu yapılmalıdır. İtalya Konsolosluğu tarafından yetki verilen, vize başvurularını alınmasında ve tüm süreçlerin takibinde ülke temsilcileri ve uzman personeli ile hizmet veren Long Vize Turizm şirketimizden profesyonel destek alarak vize işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

İtalya Vize İşlemleri

İtalya vize işlemleri; vize başvuru formunun doldurulması, seyahat süresi, seyahat amacı ve vize türüne göre belirlenen evrakları ve belgelerin tanzim edilmesi, İtalya vize randevusu alınması, parmak izi uygulamasına tabi olunması, evrakların ve belgelerin teslimi, başvuru evraklarının Konsolosluk yetkilileri tarafından değerlendirilmesi ve nihai olarak sonuçlandırılması aşamalarından oluşur.

Tüm bu aşamaları sorunsuz bir şekilde gerçekleştirerek planlanan tarihte seyahat edebilmeniz için Long Vize Turizm şirketimizin müşteri temsilcileri ile görüşerek vize işlemlerinin başlatmanız en doğru karar olacaktır. İtalya vizesi, kısa süreli ve uzun süreli olmak üzere iki ana kategoride değerlendirilen vize çeşitlerinden oluşur.

İtalya, aynı zamanda Schengen ülkesi olduğundan kısa süreli seyahatlerde Schengen vizesi alınması gerekir. İtalya’ya seyahat planlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının öncelikle hangi amaçla seyahat edecekleri, seyahat süresi ve hangi vizenin talep edileceğini yazılı olarak resmi evraklar ile ibraz etmelidir.

Bu aşamadan sonra usule göre resmi evrakların ve belgelerin hazırlanarak İtalya Konsolosluğu’na, başvuru merkezine ya da yetkili aracı kurumlar vasıtasıyla teslim edilmesi gerekir. İtalyan vizesi işlemleri hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için Long Vize Turizm şirketimizin müşteri temsilcileri ile görüşebilirsiniz.

İtalya Vize Başvurusu

İtalya vize başvurusu, istisnai durumlar hariç İtalya Konsolosluğu’na yapılmamaktadır. Vize başvurusu, başvuru merkezlerine ya da yetkili kurumlar aracılığıyla yapılır. Long Vize Turizm şirketimiz, İtalya Konsolosluğu tarafından yetki verilen, ülke temsilcileri ve uzman personeli ile profesyonel hizmet vermektedir.

Şirketimiz, vize başvurularını ve tüm aşamaları başvuru sahibi adına takip ederek sonuç odaklı hizmet vererek, vize alınmasını sağlamaktadır. Vize başvuru yapılmadan önce öncelikle İtalya’ya hangi amaçla seyahat edileceği, seyahat süresi aralıkları ve talep edilen vize türünün belirtildiği, masrafların nasıl karşılanacağı ve seyahat süresi bittikten sonra tekrar Türkiye’ye dönüleceğinin garantisinin verildiği, vize talep dilekçesi yazılmalıdır. Bununla birlikte İtalya vize başvuru formu tanzim edilir.

İtalya Konsolosluğu tarafından seyahat süresi, seyahat amacı, talep edilen vize türü ve mesleki statüye (ev hanımı, kamu personeli, memur, işçi, çalışmayan, öğrenci vb.) göre belirlenen evrakların ve belgelerin usul şartlarına ve resmi prosedürlere göre eksiksiz, doğru bilgiler içerecek şekilde hazırlanmalıdır. Hazırlanan evraklar ve belgelerin teslimi ve parmak izi uygulamasına tabi olmak için vize randevusu alınır.

Vize randevusu günü ve belirlenen saatte başvuru merkezinde şahsen bulunmak gerekir. Aksi takdirde yeniden vize randevusu alınmak zorundadır. İtalya Konsolosluğu yetkilileri, vize başvuru evraklarını titizlikle inceler ce olumlu/olumsuz olmak üzere nihai kararını verir. İtalya vizesi başvurusu yapmak için Long Vize Turizm şirketimiz yetkilileri ile irtibata geçebilirsiniz.

İtalya Vize Randevusu

İtalya vize randevusu, İtalya’ya seyahat etmek için alınması gereken vize işlemlerinin aşamalarından biri olup; vize başvurusu evraklarının ve belgelerinin teslim edilmesi ve parmak izi uygulamasına tabi olmak için İtalya Konsolosluğu’ndan talep edilir. Vize randevusu alınmadan vize başvuruları yapılamamaktadır.

Tanzim edilen evraklar ve belgelerin randevu günü ve saatine kadar eksiksiz, başvuru sahibi adına doğru bilgiler içerecek şekilde hazırlanması gerekir. İtalya Vizesi randevusu alındıktan sonra belirlen gün ve saatte şahsen başvuru merkezinde hazır bulunulmalıdır ve belirtilen saatten yarım saat öncesinden hazır bulunmak aksilik yaşanmaması için doğru bir karar olacaktır. Vize randevusu günü ve saatinde şahsen gelinmediği takdirde tekrar vize randevusu alınmak zorundadır.

Vize randevusu tarihleri İtalya Konsolosluğu’nun çalışma yoğunluğuna değişmektedir. Long Vize Turizm Şirketimize müracaat etmeniz halinde şirketimizde İtalya ülke temsilcileri ve İtalya vizesi konusunda uzman personelimiz en yakın zamanda vize randevusu alınmasında sizlerin en büyük destekçisi olacaktır.

İtalya Vize

İtalya vize başvurularına başlamadan önce, İtalya’ya hangi süre aralıklarında seyahat yapılacağına, seyahat amacı ve vize türüne karar verilmelidir. Bu iradeyi dilekçe yazarak ve başvur formunu doldurarak resmiyet kazandırılması gerekir. Türkiye ile İtalya ülkesi arasında yapılan antlaşmaya esas olmak üzere bordo pasaport sahibi Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarının vize başvurusu yapma zorunluluğu bulunmakla birlikte kısa süreli yani 180 gün içerisinde 90 günle sınır olmak koşuluyla seyahat imkânı tanıyan vizelerin alınmasında hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamili vatandaşlar, vize işlemlerinden muaf tutulurlar.

Pasaportların son 10 yıl içerisinde alınmış olması, sayfalarının eskimemiş/yıpranmamış olması ve vize işlemlerinin yapılabilmesi için en az 2 sayfasının boş bulunması şartlarının sağlanması gerekir. Bu şartlara haiz olmayan kişiler öncelikle mevcut pasaportlarını yenilemeleri gerekir. İlk kez başvuru yapacaklar ise pasaport almalıdırlar. İtalya vizesi Başvuru formuna yazılacak bilgilerin başvuru sahibi ait olmalı ve doğru bilgilerle ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

Aksi takdirde başvuruları ret edilir. Vize başvuruların değerlendirilmesinde, hazırlanacak belgelerin ve evrakların belirlenmesinde ve ilave belge/evrak istenmesinde yetkili resmi kurumlar İtalya Konsolosluğu/Büyükelçiliği’dir. Sizin adınıza başvuru işlemlerinin yürütülmesi ve planladığınız tarihte sorunsuz bir şekilde seyahat edebilmek için İtalya Konsolosluğu/Büyükelçiliği tarafından yetkilendirilen Long Vize Turizm şirketimizden profesyonel destek almak en doğru karar olacaktır.

İtalya Vize Başvuru Merkezi

İtalya vize başvuru merkezi, vize başvuruların alındığı ve vize işlem sürecinde hizmet veren birimlerdir. İtalya Konsolosluğu istisnai durumlar hariç vize başvurusu almamaktadır. İtalya Vize başvuru merkezi ya da İtalya Konsolosluğu tarafından yetkilendirilen kurumlar vasıtasıyla yapılabilmektedir.

Vize başvurularının olumlu yönde sonuçlanması için, vize talep dilekçesi, vize başvuru formu, hazırlanması gereken evrakların ve belgelerin usul şartlarına ve resmi prosedürlere uygun olarak tanzim edilmesi, vize ücretinin yatırılması, evraklarda ve belgelerde eksik olmaması, yazılacak bilgilerin doğrulanabilir olması yani belgelerle ispatlanması, kişisel güvenilirliğin ön planda tutulması ve yanlış bilgiler olmamasına bağlıdır.

Örneğin, İtalya vize başvuru formu doldurulurken bir harf ya da sayının yanlış yazılması başvurunu ret ile sonuçlanmasına sebebiyet verebilmektedir. Bu yüzden mutlaka profesyonel destek alınması gerekir. İtalya Konsolosluğu/Büyükelçiliği tarafından vize başvurularının alınması ve sürecin takibinde uzman olan Long Vize Turizm şirketimizden profesyonel destek alarak, sorun yaşamadan vize alabilirsiniz.

İtalya Vize Çeşitleri

İtalya vize çeşitleri, kısa süreli ve uzun süreli olmak üzere 2 kategoride sınıflandırılmıştır. Kısa süreli seyahatler, 180 gün içerisinde en fazıla 90 gün seyahat etme imkânı tanıyan vizelerdir. Örneğin, turistik amacı seyahatler-geziler, aile ziyareti, arkadaş ziyareti, ticari amaçlı toplantılara ve forumlara katılmak gibi amaçlarla yapılan seyahatler kısa süreli vize kapsamındadır.

Uzun süreli seyahatler ise geçici ve daimi olmak üzer farklı 2 başlık altında değerlendirilmektedir. 90 günden fazla seyahatler uzun süreli seyahat kapsamına girer ve uzun süreli seyahatlerde İtalya D vize başvuru formunu doldurulması gerekir. Çalışma izni, oturum izni, öğrenci olarak eğitim ve öğretimin tamamlamak amacıyla yapılacak seyahatler uzun süreli seyahatlerdir.

Hem kısa süreli hem de uzun süreli seyahatlerde hazırlanması gereken evraklar ve belgeler; seyahat süresi, seyahat amacı, talep edilen vize çeşidi ve kişinin mesleki statüsüne (ev hanımı, işçi, şirket çalışanı, şirket yetkilisi, öğrenci, memur, çalışman vb.) göre değişmektedir. Kısa süreli ve uzun süreli seyahatlerde verilen İtalya vizesi çeşitleri şunlardır:

· İtalya Turistik vize
· İtalya Ticari Vize
· İtalya Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi
· İtalya Çalışma Vizesi
· İtalya Oturma Vizesi
· İtalya Erasmus vizesi
· İtalya Schengen Vizesi
· İtalya Transit vize
Vize çeşitleri hakkında detaylı ve güncel bilgiler için Long Vize Turizm şirketimiz müşteri temsilcilerini arayabilirsiniz.

İtalya Ticari Vize

İtalya ticari vize, İtalya’ya yatırım yapmak isteyen şirket, firma yöneticilerinin aldığı, ekonomik forumlara ve iş toplantılarına katılmak, fabrika açılışı yapmak, konferans düzenlemek, iş görüşmesi, sektörel bazda fuar etkinliklerine katılım gibi amaçlarla seyahat planlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının aldığı bir vizedir. İtalya vizeleri içerisinde en çok tercih edilen vizelerden olan kısa süreli seyahat imkânı tanıyan İtalya ticari vize başvuruları, doğrudan İtalya Konsolosluğu’na yapılamamaktadır.

Bu yüzden İtalya Konsolosluğu tarafından vize başvurularının alınmasında yetkilendirilen Long Vize Turizm şirketimizden profesyonel destek alarak vize başvurularınızı başlatabilirsiniz. İtalya Schengen ülkelerinden birisi olduğundan Schengen vize başvurusu da yapılmalıdır. İtalya ticari vize için hazırlanması gereken evraklar ve belgeler şunlardır:

· Pasaport
· İtalya Schengen vize başvuru formu
· 2 adet biyometrik fotoğraf
· Kimlik fotokopisi
· İtalya vize talep dilekçesi
· Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (kaşeli, mühürlü ve ıslak imzalı olmalıdır.)
· Bankada masrafları karşılamak için yeterli miktarda para
· Son 3 aya ait banka hesap ekstresi
· Davet mektubu
· Şirket faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, ticari sicil gazetesi fotokopisi
· Şirketi mali durumunu gösterir evraklar ve belgeler
· Şirket çalışanları için son 3 aya ait maaş bordrosu, iş sözleşmesi sureti, SGK hizmet dökümü ve diğer belgeler
· Seyahat sağlık sigortası
Detaylı bilgi için İtalya Konsolosluğu/Büyükelçiliği tarafından vize işlemleri konusunda yetkilendirilen Long Vize Turizm şirketimiz müşteri temsilcileriyle iletişime geçebilirsiniz.

İtalya Turistik Vize

İtalya turistik vize, Kısa süreli seyahat kategorisinde yer alan bir vize türü olup, İtalya’ya seyahat için başvuru yapanların en çok aldıkları bir vize çeşididir. İtalya turistik vize için hazırlanması gereken evraklar ve belgeler; kişisel, mali durumu gösteren finansal belgeler ve kişinin mesleki statüsüne göre belirlenen evraklardan oluşur. Şahsi evraklar ve belgeler şahsen tanzim edilmesi gerekirken, mesleki statüye (ev hanımı, işçi, memur, kamu çalışanı, şirket çalışanı, öğrenci, çalışmayan vb.) vize başvuru evrakları ve belgeleri farklılık arz eder.

İtalya turistik vize, Türkiye’den İtalya’ya turistik seyahat gerçekleştirmek, tur kapsamında gezi düzenlemek amacıyla başvuru yapanlara verilen bir vizedir. İtalya, hem Avrupa üyesi he de Schengen ülkelerindendir. Bu yüzden İtalya’ya giriş yaptıktan sonra diğer Schengen ülkelerine de seyahat düzenlemek için 180 gün içerisinde en fazla 90 gün seyahat imkânı tanıyan Schengen vizesinin alınması gerekir.

Kişisel Evraklar
· Pasaport
· T.C. nüfus cüzdan fotokopisi
· 2 adet biyometrik fotoğraf
· Seyahat sağlık sigortası
· Uçak bileti rezervasyonları
· Konaklama rezervasyonları
· İtalya vize başvuru formu
· Vize talep dilekçesi
Finansal Evraklar
· Son 3 aya ait banka hesap ekstresi
· Banka hesabında yeterli miktarda döviz
· Varsa tapu kaydı bilgileri, araç ruhsat fotokopisi
Mesleki Evraklar
Başvuru sahibinin mesleki statüsüne (ev hanımı, işçi, memur, kamu çalışanı, şirket çalışanı, şirket yöneticisi, öğrenci, çalışmayan vb.) göre hazırlaması gereken evraklar ve belgeler

İtalya Aile Ziyareti Vizesi

İtalya aile ziyareti vizesi, İtalya’da ikamet eden aile efratlarını ziyaret etmek amacıyla alınması gereken kısa süreli seyahat kategorisinde yer alan vizelerdendir. İtalya, Avrupa Birliği’ne üye 26 ülkeden biri olmakla beraber aynı zamanda Schengen ülkelerinden birisidir. Bu yüzden kısa süreli seyahatlerde yani 180 gün içerisinde maksimum 90 günle sınırlı kalmak koşuluyla İtalya’ya yapılacak seyahatlerde Schengen vizesi başvurusu da yapılmalıdır.

İtalya vizesi içerisinde yer alan, İtalya aile ziyareti vizesi için en önemli şart, İtalya’da ikamet eden aile efradının antetli kağıda İtalya Konsolosluğu’na hitaben davet mektubu göndermesi zorunluluğudur. Davet mektubu içeriğinde davet edilen kişiye ait kişisel bilgiler, seyahat süresi ve seyahatin bitiminden sonra tekrar dönüleceğinin taahhüdü içeren yazılı ifade yer alması ve davet mektubunun aslı ibraz edilmelidir. Sorunsuz bir şekilde seyahati planladığınız tarihte vize alarak İtalya’daki aile yakınlarınız ziyaret etmek için İtalya Konsolosluğu/Büyükelçiliği tarafından yetki verilen Long Vize Turizm şirketimizden profesyonel hizmet alabilirsiniz.

· Pasaport (pasaportun 10 yıldan eski olmaması, en az 2 sayfasının boş bulunması ve seyahat süresinin bitiminden itibaren en az 3 ay daha geçerliliğinin devam etmesi)
· İtalya vize talep dilekçesi
· İtalya vize başvuru formu
· Davet mektubu
· Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (imzalı, kaşeli ve aslı nüsha olmalıdır.)
· Schengen vize başvuru formu
· 18 yaşından küçükler için noter onaylı muvafakatname
· Nüfus cüzdan fotokopisi
· Sponsor olan kişiye ait iş evrakları
· Başvuru sahibi öğrenciyse öğrenci belgesi
· Sponsor şirketse şirkete ait imza sirküleri, vergi levhası fotokopisi, faaliyet belgesi, mali durumu gösteren belgeler, ticari sicil gazetesi fotokopisi
· Başvuru sahibi çalışansa son 3 aya ait maaş bordrosu, iş görev belgesi
· Banka hesap ekstresi (son 3 aya ait olmalı)
· Bankada yeterli miktarda para
· Seyahat sağlık sigortası

İtalya Arkadaş Ziyareti Vizesi

İtalya arkadaş ziyareti vizesi, İtalya’da bulunan bir arkadaşını ziyaret için talep edilen bir vize türüdür. İtalya, Schengen vize kapsamında yer aldığından, İtalya arkadaş ziyareti vizesine başvuracak kişilerin Schengen vize başvurusu yapması gerekir. Arkadaş ziyareti vizesi için İtalya’da bulunan kişinin vize başvurusunda bulunan kişiyi, İtalya’ya davet ettiğine dair bir davet mektubu yazıp göndermesi gerekir.

İtalya arkadaş ziyareti vizesi başvurularında, davetiye en önemli evraklardan birisidir. Davetiyeyi gönderen kişi, kendisine ait yerleşim bildirgesi varsa oturma izni veya seyahat sürecinde oluşacak masrafları karşılayabilecek mali güce sahip olduğunu daveti içerisinde yazması gerekir. İtalya arkadaş ziyareti vizesi için gerekli evraklar ve belgelerin hazırlanması ve diğer vize işlemleri için Long Vize Turizm şirketimizle iletişime geçebilirsiniz.

· Başvuru sahibi öğrenciyse öğrenci belgesi
· Sponsor şirketse; şirkete ait imza sirküleri, vergi levhası fotokopisi, faaliyet belgesi, mali durumu gösteren belgeler, ticari sicil gazetesi fotokopisi
· Davet mektubu
· Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (imzalı, kaşeli ve aslı nüsha olmalıdır.)
· İtalya Schengen vize başvuru formu
· 18 yaşından küçükler için noter onaylı muvafakatname
· Nüfus cüzdan fotokopisi
· Pasaport (pasaportun 10 yıldan eski olmaması, en az 2 sayfasının boş bulunması ve seyahat süresinin bitiminden itibaren en az 3 ay daha geçerliliğinin devam etmesi)
· İtalya vize talep dilekçesi
· Başvuru sahibi çalışansa son 3 aya ait maaş bordrosu, iş görev belgesi
· Banka hesap ekstresi (son 3 aya ait olmalı)
· Bankada yeterli miktarda para
· Seyahat sağlık sigortası
· İtalya vize başvuru formu
· Sponsor olan kişiye ait iş evrakları

İtalya Vize Şartları

İtalya devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında vize zorunluluğu bulunur. İtalya Konsolosluğu, vize başvurusunda bulunan kişilerden bazı İtalya Vize Şartları gerçekleştirmesini talep etmektedir. İtalya’ya seyahat edecek umuma mahsus pasaport sahipleri, uzun ve kısa süreli seyahatleri için vize almaları zorunludur. İtalya vize başvurusunda bulunacak kişilerin öncelikle en az 6 ay geçerliliği bulunan ve en fazla 10 yıl içerisinde alınmış bir pasaportlarının bulunması gerekir.

Pasaportu bulunmayan kişilerin, vize başvuruları işleme alınmaz. İtalya vize başvurusunda bulunacak kişilerin dikkat etmesi gereken hususlardan birisi de seyahat nedenine uygun şekilde gerekli evrakları ve belgeleri tamamlamaları gerekir. Vize evrakları ve belgeleri, Konsolosluk yetkililerinin vize başvuruları halkındaki kararını doğrudan etkilediğinden vize başvurusunda bulunacak kişilerin bu evrakları ve belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlamaları zorunludur.

Ayrıca İtalya Vizesi Şartları eksiksiz yerine getirilmelidir. İtalya vize başvurularında, vize başvurusu yapan kişinin İtalya’ya seyahat nedenini kanıtlaması gerekir. İtalya Konsolosluğu vize başvurularında çok dikkatli ve titiz hareket ettiğinden vize başvurularını olumlu yönde sonuçlanması için vize başvurularında tecrübeli Long Vize Turizm ile iletişime geçebilirsiniz.

İtalya Vizesi Hangi İllerden Alınır?

İtalya Vizesi Hangi İlerden Alınır? İtalya vize başvuruları, İtalya Konsolosluğu bazı istisnalar hariç doğrudan vize başvurusu almamaktadır. İtalya Vizesi başvuruları başvuru merkezlerine veya İtalya Konsolosluğu tarafından yetki verilen kurumlar aracılığıyla yapılır. İstanbul’da bulunan İtalya Başkonsolosluğu, İzmir İtalya Konsolosluğu ve Ankara İtalya Büyükelçiliği yetkilileri vize başvuru evraklarını inceleyerek olumlu ya da olumsuz değerlendirmeleri yaparlar. Her bir Konsolosluk ve Büyükelçiliğin görev alanı il bazında belirlenmiştir.

Örneğin; İstanbul İtalya başkonsolosluğu tarafından Amasya, Artvin, Ardahan, Bursa, Bayburt, Bilecik, Bartın, Çorum, Çanakkale, Düzce, Erzincan, Edirne, Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Iğdır, İstanbul, Kırklareli, Kastamonu, Karabük, Kars, Sakarya, Ordu, Sivas, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Yozgat, Yalova, Zonguldak illerinden yapılan vize başvurularını değerlendirir.

İtalya Konsolosluğu tarafından vize başvurularının alınmasında yetkilendirilen Long Vize Turizm şirketimiz ise Adıyaman, Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Amasya, Aksaray, Antalya, Ankara, Artvin, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Batman, Bartın, Bilecik, Bayburt, Bitlis, Bingöl, Burdur, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Çankırı, Denizli, Düzce, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Elazığ, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Giresun, Hatay, Hakkâri, Isparta, Iğdır, İzmir, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Karaman, Kayseri, Karabük, Kırıkkale, Kars, Kilis, Kırşehir, Kırklareli, Konya, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mardin, Manisa, Muğla, Mersin, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Ordu, Rize, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Sinop, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Yalova ve Zonguldak olmak üzere 81 ilden İtalya vizesi başvurusu almaktadır.

İtalya Vizesi Nasıl Alınır?

İtalya Vizesi Nasıl Alınır? İtalya vizesi alacak kişilerin öncelikle İtalya’ya seyahat nedenlerini belirlemeleri gerekir. Daha sonra seyahat nedenine uygun şekilde gerekli işlemleri başlatılması için Long Vize Turizm ile iletişime geçebilirsiniz. İtalya, Schengen ülkeleri arasında yer aldığından, İtalya vize başvuruları Schengen vizesi kapsamında gerçekleştirilir. İtalya Schengen vizesi başvuruları doğrudan Konsolosluğa gerçekleştirilmez. İtalya vize başvurusu, başvuru merkezi veya İtalya Konsolosluğu tarafından yetkilendirilen Long Vize Turizm aracılığıyla gerçekleştirilir.

Ancak İtalya vize başvurularında karar yetkisi, İtalya Konsolosluğu’na aittir. İtalya Schengen vizesi başvurusu İçin Long Vize Turizm’in 81 ilde bulunan başvuru merkezlerine ulaşarak vize başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Long Vize Turizm bünyesinde çalışan uzman ve profesyonel ülke temsilcileri ile İtalya vizesi başvurusu, gerekli evrakların ve belgelerin tanzim edilmesi, vize işlemlerinin tamamlanması için müşterilerine profesyonel destek vermektedir.

İtalya Vize Randevusu Nasıl Alınır?

İtalya vize randevusu nasıl alınır? Randevu oluşturulması, vize işlemleri arasında gerçekleştirilmesi zorunlu işlemlerdendir. İtalya vize başvurularında parmak izi verilmesi zorunlu olduğundan vize randevusu günü, parmak izi uygulaması yapılır. İtalya vizesi için gerekli evraklar ve belgeler tamamlandıktan sonra evrakların ve belgelerin teslim edilmesi, parmak izi uygulaması için İtalya Konsolosluğu’ndan vize randevusu talep edilmelidir.

İtalya vize randevusunu, vize başvurusu yapacak kişi şahsen gerçekleştirebilir. Ancak bunun için Konsolosluğun bulunduğu ilde ikamet ediliyor olması gerekir. Kolay ve zahmetsiz bir şekilde vize randevusu oluşturmak için Long Vize Turizm ile iletişime geçebilirsiniz. Long Vize Turizm yetkilileri, sizin için kısa süre içerisinde vize randevusunu oluşturarak vize alınması işlemlerini kolaylaştırır.

İtalya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

İtalya Vize başvurusu Nasıl Yapılır? İtalya vize başvurusu, doğrudan İtalya Konsolosluğu’na gerçekleştirilmez. İtalya vize başvurusu için vize başvuru merkezine veya İtalya Konsolosluğu tarafından yetkilendirilen şirketlerden olan Long Vize Turizm aracılığıyla gerçekleştirilir. Vize başvurusunda bulunacak kişiler, seyahat süresini ve seyahat nedenini belirten başvuru formunu doldurup, İtalya Konsolosluğu’na vize başvurusu gerçekleştirmesi gerekir.

Başvuru formu, vize evrakları ve belgeleri arasında en önemli belgeler arasında yer aldığından prosedüre uygun şekilde doğru ve açıklayıcı bir şekilde hazırlanmalıdır. İtalya vize başvurusu, Schengen vize işlemleri doğrultusunda gerçekleştirilir. İtalya, Schengen vizesi ülkeleri arasında yer aldığından vize başvurusu yapan kişi diğer Schengen ülkelerine de İtalya üzerinden geçiş yapabilir. İtalya vizesi başvurusu işlemlerini kolay ve zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirmek için Long Vize Turizm ile iletişime geçebilirsiniz. Long Vize Turizm, 81 ilden İtalya vize başvurularını kabul etmektedir.

En Kolay İtalya Vizesi Nasıl Alınır?

İtalya, birçok kişinin seyahat etmek istediği ülkelerden birisidir. İtalya, hem coğrafi konumu hem doğal güzellikleri hem de iş imkânlarıyla en çok seyahat gerçekleştirilmek istenen ülkeler arasındadır. Ayrıca İtalya, Schengen ülkeleri arasında yer aldığında İtalya Schengen vizesi ile diğer Schengen ülkelerine geçiş yapılabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından umumi pasaport sahipleri; turistik, aile ziyareti, arkadaş ziyareti, ticari, eğitim, transit, vatandaşlık gibi uzun ve kısa süreli seyahatleri için vize başvurusunda bulunmaları gerekir.

Ancak hususi, hizmet ve diplomatik pasaport sahipleri 90 günlük seyahatleri için vize başvurusunda bulunmalarına gerek yoktur. İtalya vizesi için vize başvurusunda bulunan kişinin, birçok prosedürü eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekir. İtalya Vizesi işlemleri ile uğraşmamak ve En Kolay İtalya Vizesi Nasıl Alınır? öğrenmek için Long Vize Turizm ile iletişime geçebilirsiniz. Long Vize Turizm şirketimiz, İtalya Konsolosluğu tarafından vize başvuruları için görevlendirilmiştir.

İtalya Schengen Vizesi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İtalya, Avrupa birliğine üye ve Schengen vize kapsamında yer almaktadır. İtalya’ya seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Schengen vize başvurusu gerçekleştirmeleri gerekir. Ancak vize başvurusunda bulunacak kişilerin, en az 6 ay geçerliliği bulunan ve en fazla 10 yıl içerisinde alınmış bir pasaportlarının bulunması zorunludur. İtalya Schengen vize alırken dikkat edilmesi gerekenlerden biride vize için gerekli evrakların ve belgelerin prosedüre uygun şekilde hazırlanması gerekir.

Eksik veya yanlış bir evrak, vize başvurularının olumsuz yönde sonuçlanmasına neden olacaktır. İtalya Schengen vizesi başvurularında en önemli evraklardan birisi de başvuru formudur. Başvuru formu içerisinde yer alan bilgilerin, yanıltıcı veya eksik olmamasına dikkat edilmelidir. İtalyan Schengen vizesi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler hakkında güncel ve detaylı bilgi için Long Vize Turizm şirketimizden profesyonel hizmet alabilirsiniz.

İtalya Vizesi Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

İtalya vizesi başvurularında, gerekli evrakların ve belgelerin tamamlanmasında gayet dikkat ve özen gösterilmelidir. İtalya Konsolosluğu, vize işlemlerini prosedüre uygun şekilde hazırlamayan kişilerin vize başvurularını olumsuz yönde sonuçlandırmaktadır. İtalya vize başvurusunda bulunan kişilerin, İtalya Konsolosluğu’na seyahat nedenlerini ve seyahat sürelerini belirten bir dilekçe yazıp göndermelidir.

Ayrıca gerekli evrakların ve belgelerin teslim edilmeden önce vize ücretinin de yatırılması zorunludur. Vize ücretini yatırmayan kişilerin, vize başvuruları gerçekleştirilmez. İtalya vizesi Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar dan birisi de İtalya vizesi evrakları ve belgeleri arasında yer alan biyometrik fotoğrafın en fazla 3 ay içerisinde çektirilmiş olması ve kişinin yüzünü net bir şekilde görülmesi gerekir. İtalya vize başvurularının kısa süre içerisinde başarılı olarak sonuçlanması için Long Vize Turizm şirketimizin müşteri temsilcileri ile iletişime geçebilirsiniz.

İtalya İşçi Vizesi

İtalya işçi vizesi, İtalya’da çalışmak için talep edilen vize türüdür. İtalya işçi vizesi, uzun süreli vize türleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle İtalya Konsolosluğu, işçi vize başvurularında çok dikkatli davranmaktadır. İtalya işçi vizesi için birçok prosedürün yerine getirilmesi gerekir. İtalya işçi vizesi aynı zamanda ülkede oturum izni gerektirir. İtalya işçi vizesi için talep edilen evrakların ve belgelerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekir.

Türkiye’de belirli bir işi bulunan kişilerin, vize başvuruları daha rahat gerçekleşir. İtalya işçi vizesi alabilmek için İtalya’da bulunan işveren firma tarafından başvuru formu doldurulması gerekir. İşçi statüsünde seyahat planlayanların oturum izni alması gerekir. İtalya işçi vizesi hakkında tüm bilgilere Long Vize Turizm şirketinde ulaşabilirsiniz.

İtalya Ulusal Vize

İtalya ulusal vize, uzun süreli seyahatler yani 90 gün üzeri oturumlar için alınması gereken vizelerden biridir. Aile birleşimi, üniversite eğitimini tamamlamak ya da İtalya’da uzun süre çalışmak amacıyla vize başvurusunda bulunan kişilere ulusal vize verilmektedir. 90 günden fazla süreli seyahatlerde; öğrenci değişim programları, Erasmus, doktora, yüksek lisans eğitimi gibi vize taleplerinde ulusal vize alınmak zorundadır.

Turistik amaçla ve kısa süreli oturum iznine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının uzun süreli ulusal vize başvuruları kabul edilmemektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından İtalya’ya eğitim öğretim ile tamamlamak, ticari faaliyetlerde bulunmak, aile birleşimi gibi sebeplere bağlı olarak 90 günden fazla süreli başvurularda İtalya ulusal vize başvurusu yapılması zorunludur.

Bu vize, uzun süreli seyahat kapsamına girdiğinden aynı zamanda D tipi İtalya vizesi olarak da bilinmektedir. D tipi İtalya ulusal vizesi alınmış olması doğrudan oturum izni hakkı vermez. İtalya’ya giriş yaptıktan sonra 8 iş günü içerisinde İtalya oturum izni almak için başvuru yapılmalıdır.

Başvurularda, gerekli olan formlar ve başvuru ücreti ile birlikte postaneden işlemler başlatılır. Postaneden yapılan başvurularda randevu oluşturulur. Randevu günü Emniyet Müdürlüğü’ne gidilerek parmak izi uygulamasına tabi olunur. Başvurunun mesleki statüsüne göre hazırlanacak evraklar ve belgeler değişir. Detaylı bilgi için vize başvurularını alınmasında İtalya Konsolosluğu tarafından yetkilendirilen Long Vize Turizm şirketimizin müşteri temsilcileri ile iletişime geçebilirsiniz.

İtalya Oturum Vizesi

İtalya oturum vizesi, geçici ve daimi olmak üzere 2 farklı kategoride değerlendirilir. İtalya’ya giriş yaptıktan sonra oturum izni vizesi alabilmek için bulunulan şehir ve bölgedeki yetkili postaneye gidilerek başvuru yapılır. Başvuru harç bedeli ödendikten sonra gerekli olan başvuru formlarının doldurulması ile birlikte postane yetkilisi, ikamet edilen bölgedeki Emniyet Müdürlüğü’ne başvuru işlemlerinin tamamlanması için randevu kâğıdı verir.

Daha sonra postaneden alınan randevu kâğıdın da belirtilen gün ve tarihte, Emniyet Müdürlüğü’ne gidilerek parmak izi verme işlemi gerçekleştirilir. Parmak izi uygulaması zorunlu bir işlemdir. Parmak izi uygulamasından sonra başvuru evraklarının teslim edilebilmesi için yeniden randevu talep edilir. Oturum izni başvurusu yapılacaksa oturum izni alınmadan sadece randevu kâğıdıyla seyahat edilemez. Aile birleşimi ya da İtalya’da eğitim-öğretim amaçlı oturum izinleri için hazırlanacak evraklar ve belgeler farklılık arz eder. Hazırlanması gereken evraklar ise şunlardır:

· Pasaport
· Nüfus cüzdan fotokopisi
· Seyahat sağlık sigortası
· Ulusal D Vize Başvuru Formu
· İtalya vize talep dilekçesi
· Konaklama ve seyahat rezervasyonları
· Mali durumu gösteren belgeler
· Başvuru sahibi öğrenci ise öğrencinin eğitim-öğretim göreceği okuldan alacağı davet mektubu ve diğer belgeler
· Başvuru sahibi mesleki statüsüne göre hazırlanması gereken evraklar ve belgeler
· 2 adet biyometrik fotoğraf
· Vize harç bedelinin yatırıldığına dair dekont
İtalya oturum vizesi, birçok aşamadan oluşur. Detaylı bilgi için İtalya Konsolosluğu tarafından yetki verilen Long Vize Turizm şirketimizin ülke temsilcileri ve vize konusunda uzman personelinden profesyonel destek alarak başvuru işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

İtalya Çalışma Vizesi

İtalya çalışma vizesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından İtalya’da uzun süreli yani 90 günden fazla süreli kalmak, çalışmak amacıyla yapılan başvurularda verilen bir vizedir. Avrupa üyesi ülkelerin vatandaşları ve İsviçre vatandaşları bu vize için gerekli işlemlerden muaf tutulurlar. Bu ülkeler dışında 3. dünya ülkelerinin vatandaşları çalışmak amacıyla seyahat planlayanlar, bu vize için başvuru yapmak zorundadır.

İtalya Çalışma vizesi, uzun süreli D vize kategorisinde yer alan bir vizedir. Eğer Türkiye’de bir işyerinde çalışan bir kişi iseniz bu vizeyi almanız daha kolay olacaktır. Eğer Türkiye’de çalışan bir kişi değilseniz, İtalya’da yükseköğrenim almışsanız bu vesileyle ülkede kalarak eğitim durumunuza göre çalışma izni talebinde bulunabilirsiniz. İtalya’da çalışma sözleşmesi yapılan işveren yetkilileri tarafından İtalya’da ilgili makamlara işçi istihdamı ile ilgili başvuruda bulunulması gerekir.

İtalya vize işlemleri, ilk olarak ikamet edilen şehirdeki valilik idaresi altında hizmet veren göçmenlik için tek giriş ofisine başvuru yapılmalıdır. Çalışan, yapılan iş sözleşmesinin bir suretini yapılacak başvurularda başvuru evrakları içerisine koymalıdır. Detaylı bilgi için Long Vize Turizm şirketimizin müşteri temsilcileri ile iletişime geçebilirsiniz.

İtalya Aile Birleşimi Vizesi

İtalya aile birleşimi vizesi, İtalya’da ikamet eden aile yakınlarından biri ya da İtalya vatandaşlarından biri ile evli iseniz uzun süre İtalya’da kalabilmek için başvuru yapılan uzun süreli D tipi vize kategorisinde yer alan alınması gereken bir vizedir. Avrupa üyesi ülke vatandaşları ile İsviçre vatandaşları aile birleşimi vizesi işlemlerinden muaf tutulurlar. Bu vize türü, 90 günden fazla uzun süreli seyahat kapsamına girdiğinden aile birleşimi vizesi alınmasıyla birlikte oturum izninin de alınması zorunludur.

Schengen vizesi ile aile birleşimi vizesi temelde birbirinden çok farklıdır. Çünkü İtalya Schengen vizesi alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bu vize ile 180 gün içerisinde en fazla 90 günlük seyahatler için vizeyi kullanabilir. Ancak aile birleşimi vizesi ile birlikte oturum izni vizesi alan vatandaşlar ise 90 günden fazla uzun süreli seyahatler gerçekleştirebilirler. İtalya aile birleşimi vizesi için gerekli evraklar ve belgeler şunlardır:

· Evlenme kayıt örneği (bu belge en önemli belgelerden biri olup, mutlak surette İtalyanca tercümesi, imzalı ve onaylı olmasına dikkat edilmelidir.)
· D vize başvuru formu (bu form orijinal dilde eksiksiz doldurulmalı ve formda yazılacak bilgiler diğer evraklarda yer alan bilgiler ile çelişmemelidir.)
· Pasaport (10 yıldan eski olmaması, vize işlemlerinin yapılabilmesi için en az 2 sayfasının boş olmasına ve pasaport sayfalarının yıpranmamış/eskimemiş olmasına dikkat edilmelidir.)
· 2 adet biyometrik fotoğraf
· Nüfus cüzdan fotokopisi
· Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği

İtalya Göçmenlik Vizesi

İtalya göçmenlik vizesi, Türkiye’den İtalya’ya göçmenlik statüsünde başvuru yapan vatandaşlara verilen bir vizedir. Göçmenlik statüsünde başvuru yapan kişiler, oturum izni başvurusu da yapmak zorundadır. Göçmenlik statüsünde yapılan başvurularda, geçici ve daimi olmak üzere 2 farklı kategoride değerlendirme yapılır.

Göçmenlik vizesi alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, çalışma izni de almak koşuluyla işyerlerinde çalışabilirler. Belli bir süre çalıştıktan sonra yasal mevzuatta yer alan hükümlere göre vatandaşlık başvurusu da yapabilirler. İtalya Göçmenlik vizesi başvurularında hazırlanması gereken evraklar ve belgeler ise şunlardır:

· Uzun süreli vize başvuru formu
· İtalya vize talep dilekçesi
· Pasaport
· Nüfus cüzdan fotokopisi
· Seyahat sağlık sigortası
· İtalya’da faaliyet gösteren işyeri ile yapılan iş sözleşmesi
· 2 adet biyometrik fotoğraf
· Mali durumu gösteren belgeler (son 3 aya ait banka hesap ekstresi)
· Varsa tapu kayıt bilgileri ve araç ruhsatı fotokopisi
Birçok resmi aşamadan ibaret olan göçmenlik vizesi başvuruları için İtalya Konsolosluğu vize konusunda tecrübeli Long Vize Turizm şirketimiz ile iletişime geçerek başvuru işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

İtalya Vize Evrakları

İtalya vize evrakları; seyahat süresi, seyahat amacı, talep edilen vize türü ve başvuru sahibinin mesleki statüsüne (ev hanımı, öğrenci, işçi, çalışmayan, kamu personeli, emekli, şirket sahibi, şirket çalışanı gibi) göre farklılık arz eder. İtalya vize evrakları konusunda hangi evrakların hazırlanması hususunda tek yetkili makam İtalya Konsolosluğu/Büyükelçiliği’dir. İtalya vizesi başvurularında ilgili evrak ve belge istemeye yetkili tek merci İtalya Konsolosluğu/Büyükelçiliği’dir.

İtalya Konsolosluğu/Büyükelçiliği yetkilileri, vize başvurusu evraklarını titiz bir şekilde incelediklerinden eksik evrak, yanlış bilgi veya usul açısından hatalı olan evraklar ve belgeler bulunması durumunda vize başvurularını reddetmektedir. Örneğin; vize başvuru formunda bir harf ya da sayının yanlış yazılmış olması, başvurunun ret ile sonuçlanmasına sebebiyet verir. Bu yüzden hazırlanması gereken evrak ve belgelerin profesyonel destek alarak hazırlanması, vize başvurusunun olumlu yönde sonuçlanması için en temel şartlardır.

İtalya Konsolosluğu vize başvurularının alınmasında ve başvuru sahibi adına tüm işlemleri yakından takip edilmesinde uzman Long Vize Turizm şirketimizde hizmet veren ülke temsilcileri ve uzman personelimizden profesyonel destek alarak İtalya vize işlemleri daha kolay bir şekilde gerçekleştirerek vize alabilirsiniz. Tüm İtalya vize başvurularında ortak olan İtalya Vizesi evrakları ve belgeleri ise şunlardır;

· Pasaport
· 2 adet biyometrik fotoğraf
· T.C. kimlik fotokopisi
· Mali durumu gösteren belgeler (son 3 aya ait banka hesap ekstresi, maaşlı ise son 3 aya ait maaş bordrosu)
· Vize talep dilekçesi
· İtalya vize başvuru formu
· Sponsor varsa sponsora ait bilgiler, sponsor şirket ise şirket imza sirküleri, vergi levhası, faaliyet belgesi, ticari sicil gazetesi fotokopisi ve mali durumu gösteren belgeler
· Uçak bileti ve konaklama rezervasyonları
· Bankada masrafları karşılayacak yeterli miktarda para

İtalya Vize Belgeleri

İtalya vize belgeleri, resmi belgeler olduğundan vize başvurularında İtalya Konsolosluğu/Büyükelçiliği tarafından belirlenen usul şartlarına ve resmi prosedürlere göre hazırlanması esastır. Aksi takdirde İtalya vizesi başvurularında başvuru işlemleri ret ile sonuçlanır. Başvuru evrakları ve belgelerinin hazırlanması sırasında eksik belge, yanlış bilgi veya sahte belge tanzim ederek başvuru yapanların vize başvuruları İtalya Konsolosluğu yetkilileri tarafından reddedilir.

Sahte belge tanzim eden kişiler hakkında ise yasal işlemler başlatılır. Bu tür olumsuz durumlarla karşılaşmamak için profesyonel destek alarak vize başvurusu yapılmasının önemi büyüktür. İtalya Konsolosluğu, istisnai durumlar hariç doğrudan vize başvurusu almamaktadır. Vize başvurularını, resmi başvuru merkezleri ya da yetkilendirdiği kurumlar vasıtasıyla alarak vize başvurularını değerlendirir.

İtalya vize belgelerinin hazırlanması sırasında profesyonel destek almak için İtalya Konsolosluğu vize başvuruları konusunda uzman Long Vize Turizm şirketimiz ülke temsilcileri ve uzman personelinden yardım alarak belgeleri hazırlayabilirsiniz. Şirketimiz başvuru işlemlerini, başvuru sahibi adına gerçekleştirerek İtalya vizesi belgeleri ve evraklarının tanzim edilmesi ve sonuç odaklı hizmet sunarak vize alınmasını kolaylaştırır. İletişim için şirketimizin müşteri temsilcileri ile irtibata geçebilirsiniz.

Çalışmayan Kişi İçin İtalya Vize Evrakları

Çalışmayan kişi için İtalya vizesi evrakları; kişinin mesleki statüsü, talep ettiği vize türü, seyahat süresi ve seyahat amacına göre değişir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çalışmayan statüsünde İtalya’ya vize başvurusunda bulunan kişilerin, kolay bir şekilde vize alabilmesi için en önemli şartlar başvuru sahibinin masrafları karşılayacak yeterli miktarda parası ve sponsor varsa sponsorun antetli kağıda İtalya Konsolosluğu’na hitaben yazmış olduğu davet mektubunun bulunması gerekir.

Çalışmayan kişiler, kısa süreli seyahatler kapsamına giren turistik vize, aile ziyareti, arkadaş ziyareti gibi amaçlarla vize alarak İtalya’ya giriş yapabilirler. Kısa süreli seyahatlerde Schengen vizesi alınması gerekir. Çalışmayan kişi için İtalya Vizesi Evrakları ve belgeleri aşağıda belirtilmiştir:

· En az 1 yıl geçerliliği olan pasaport ve varsa eski pasaportlar
· 3,5*4,5 cm ebatlarında, yüzün net olarak görülebildiği, beyaz fon üzerinde son 4 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf
· İtalya Schengen vize başvuru formu
· Yurtdışı seyahat sigortası
· Otel rezervasyonları
· Uçak bileti rezervasyonları
· T.C. kimlik nüfus cüzdan fotokopisi
· Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
· Öğrenci ise ve çalışmıyorsa sponsor evrakları
· 18 yaşından küçükler için noter onaylı muvafakat name
· Mali durumu gösteren belgeler, banka hesap ekstresi
· Sponsor şirketse şirkete ait imza sirküsi fotokopisi, ticaret sicil gazetesi fotokopisi, faaliyet belgesi, oda sicil kayıt süresi, vergi levhası fotokopisi, SGK hizmet dökümü, son 3 aya ait banka hesap ekstresi

Ev hanımı İtalya vizesi

Ev hanımı İtalya vizesi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından İtalya’ya turistik amaçlı, aile ziyareti, arkadaş ziyareti kapsamında seyahat planlayanların başvuru yaparak almak istedikleri bir vizedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından kamu personeli, işçi, çalışmayan, emekli, şirket yöneticisi, şirket çalışanı gibi statülerde vize başvurusu yapılarak kısa süreli veya uzun süreli seyahat için vize alarak İtalya’ya giriş yapabilirler. Ev hanımı İtalya vizesi alarak İtalya’ya seyahat edebilir.

Burada önemli olan husus, ev hanımı statüsünde başvuru yapacak kişilerden istenen en önemli şartlar seyahat sırasında oluşacak masrafları karşılayacak yeterli miktarda banka hesabında para bulunması ve İtalya’da ikamet eden aile fertleri veya arkadaşın başvuru sahibi kişi hakkında bilgilerin yer aldığı davet mektubunun gönderilmesidir. Bu şartlar sağlandığı takdirde İtalya vizesi başvuruları olumlu yönde sonuçlanması daha rahat olacaktır. Detaylı bilgi için Long Vize Turizm şirketimizin müşteri temsilcileri ile iletişime geçerek başvuru işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

Memur İçin İtalya Vize Evrakları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından her yıl yüzlerce insan Avrupa üyesi ülkesi olan aynı zamanda Schengen ülkelerinden olan İtalya’ya seyahat etmek için İtalya vizesi başvurusunda bulunurlar. Türkiye’de kamu personeli olan memurlar, İtalya’ya seyahat gerçekleştirebilmeleri için seyahat süresi, seyahat amacı, talep edilen vize türü ve mesleki statüye göre hazırlanması gereken evrakları ve belgeleri resmi prosedürlere ve usul şartlarına göre hazırlamak kaydıyla vize başvurusunda bulunup vize alabilirler. Bunun için Long Vize Turizm şirketimizin ülke temsilcileri ve uzman personelinden profesyonel destek alarak en kısa sürede vize alınmasını sağlayarak seyahatinizi gerçekleştirebilirsiniz. Memur için İtalya vizesi evrakları ve belgeleri ise şunlardır:

· Pasaport
· 2 adet biyometrik fotoğraf
· Nüfus cüzdan fotokopisi
· İtalya vize başvuru formu
· İtalya vize talep dilekçesi
· Son 3 aya ait maaş bordrosu (ıslak imzalı, mühürlü ve kaşeli olmalıdır.)
· Bankada yeterli miktarda para
· Memur olduğuna dair kurumundan ıslak imzalı alınan görev belgesi
· Seyahat tarihlerinin belirtildiği kurumundan alınan izin belgesi
· Sponsor varsa sponsorların hazırlanması gereken evraklar ve belgeler
· Uçak bileti rezervasyonları
· Konaklama rezervasyonları

Çalışan İçin İtalya Vize Evrakları

İtalya vize başvurularında, vize başvurusunda bulunan kişi, iş statüsüne uygun şekilde gerekli evrakları ve belgeleri hazırlaması gerekir. Çalışan için İtalya vize evrakları ve belgeleri şunlardır:

· 10 yıldan eski olmayan ve halen geçerliliği devam eden pasaport
· 2 adet 3,5 x 4,5 cm boyutlarında biyometrik fotoğraf
· İtalya vize başvuru formu
· Sağlık sigortası poliçesi
· Uçak ve konaklama rezervasyonları
· Dilekçe
· Bankada yeterli miktarda para
· Son 3 aya ait maaş bordrosu
· Çalışılan şirketten alınan izin belgesi
· Varsa tapu ve araç ruhsat fotokopileri
· Daha önceden gidilmiş Schengen ülkesi vizeleri
İtalya Konsolosluğu yetkilileri bazı durumlarda ek evrak ve belge talebinde bulunabilir. Çalışan kişiler için İtalya vizesi evrakları ve belgeleri hakkında güncel ve detaylı bilgi için Long Vize Turizm şirketimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

İşveren İçin İtalya Vize Evrakları

İtalya vize başvurusunu, işveren statüsünde yapacak kişilerin bazı evrakları ve belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlayıp vize başvurularını gerçekleştirmeleri gerekir. İşveren için İtalya vize evrakları ve belgelerini prosedüre uygun şekilde hazırlamak için Long Vize Turizm ile iletişime geçebilirsiniz. İşveren için İtalya vize evrakları ve belgeleri şunlardır:

· En az 6 ay geçerliliği bulunan pasaport
· 2 tane 35 x 45 mm boyutlarında biyometrik fotoğraf
· İtalya vize başvuru formu
· T.C. nüfus cüzdanı fotokopisi
· Sağlık sigortası poliçesi
· Seyahat nedenini ve süresini belirten dilekçe
· Uçak rezervasyonları
· Otel ve konaklama bilgileri
· Varsa daha önceden Schengen vizeleri
· Tapu ve araç ruhsatı fotokopileri
· Faaliyet belgesi
· Vergi levhası fotokopisi
· Ticari sicil gazetesi fotokopisi
· İmza sirküleri kopyası
İtalya Konsolosluğu yetkilileri, vize başvurusunda bulunan kişiden bazen ek evrak talebinde bulunabilir. Bu durum başvurunun sonuçlanma süresinin uzamasına neden olacaktır. Olumsuzluklarla karşı karşıya kalmamak ve vize için gerekli evrakları ve belgeleri İtalya Konsolosluğu’nun talep ettiği şekilde hazırlamak için Long Vize Turizm ile iletişime geçebilirsiniz.

Öğrenci İçin İtalya Vize Evrakları

İtalya vize başvurusunu öğrenci statüsünde gerçekleştirecek kişiler, vize evrakları ve belgelerini hazırlayıp, vize başvurusunu gerçekleştirmesi gerekir. İtalya vize başvurularında, 12 yaşından küçük kişilerin parmak izi bilgisi vermesine gerek yoktur. Öğrenci için İtalya vize evrakları ve belgelere şunlardır:

· En az 6 ay geçerliliği bulunan ve 2 sayfası boş olan pasaport
· İtalya vize başvuru formu
· T.C. nüfus cüzdanı fotokopisi
· Varsa daha önceden Schengen vizeleri
· 2 adet biyometrik fotoğraf
· Öğrenci belgesi
· Eğitim görülen okuldan izin belgesi
· Davet mektubu
· 18 yaşından küçük kişiler için anne ve babasında noter onaylı muvafakat name
Öğrenciler için İtalya vizesi evrakları hakkında güncel ve detaylı bilgi için Long Vize Turizm ile iletişime geçebilirsiniz.

Çiftçi İçin İtalya Vize Evrakları

İtalya vize başvurularında çiftçi statüsünde başvurusu yapan kişi, statüsüne göre belirlenen evrakları ve belgeleri tamamlaması gerekir. Vize başvurusunda bulunan kişi; aile ziyareti, arkadaş ziyareti veya ticari vize başvurusunda bulunacaksa karşı taraftan alınan davet mektubunun, gerekli evraklar ve belgeler içerisinde yer alması gerekir.

İtalya Konsolosluğu yetkilileri, bazı durumlarda kişinin seyahat süresine ve seyahat türüne göre ek evrak ve belge talebinde bulunabilir. Çiftçi için İtalya vize evrakları ve belgeleri hakkında detaylı bilgi için Long Vize Turizm şirketimizin resmi internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Çiftçi için İtalya vizesi evrakları ve belgeleri şunlardır:

· En az 6 ay geçerliliği bulunan ve 2 sayfası boş olan pasaport
· T.C. nüfus cüzdanı fotokopisi
· 2 adet 35 x 45 mm boyutlarında biyometrik fotoğraf
· İtalya vize başvuru formu
· Otel ve uçak rezervasyonları
· İtalya seyahat süresini ve nedenini belirten dilekçe
· Çiftçilik belgesi
· Varsa tapu ve araç ruhsatı fotokopisi
· Bankada yeterli miktarda para

İtalya Büyükelçiliği Vize

İtalya büyükelçiliği vize başvurularını kabul etmekte ve değerlendirmekle yetkilidir. İtalya devleti ile Türkiye arasında ulusal ve ticari ilişkilerin devam etmesi için İtalya Dışişleri Bakanlığı’nca Türkiye’nin Ankara ilinde İtalya Büyükelçiliği vize bölümü resmi kurum olarak faaliyet gösterir. İtalya Büyükelçiliği, uzun ve kısa süreli vize başvurularını kabul etmekle ve olumlu ya da olumsuz yönde sonuçlandırmakla yetkilidir.

Ankara İtalya Büyükelçiliği, hafta içi belirli gün ve saatlerde vize başvurularını kabul etmektedir. İtalya Büyükelçiliği’nin görev alanı içerisinde Ankara, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Tunceli, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağrı, Hakkâri ve Van illeri bulunmaktadır.

İtalya Konsolosluğu Vize

İtalya Konsolosluğu vize işlemleri, sosyal hizmetler, vatandaşlık, noterlik, askerlik seçmen hizmetleri, pasaportlar, İtalya’da eğitim gibi birçok resmi işlemleri yerine getirmekle görevlendirilmiştir. İtalya Başkonsolosluğu, Türkiye’nin İstanbul ilinde yer almaktadır. Bunun dışında İzmir, Antalya, Bursa Gaziantep, İskenderun ve Nevşehir illerinde Konsolosluk/Fahri Konsolosluklar hizmet vermektedir. İtalya Konsolosluğu vize başvurularının değerlendirilmesinde ve sonuçlandırılmasında yetkilidir.

İtalya Konsolosluğu, kısa ve uzun süreli vize başvurularını kabul etmektedir. İtalya’ya seyahat edecek turistik, ticari, aile ziyareti, transit gibi vize başvuruları doğrudan İtalya Konsolosluğu’na gerçekleştirilmez. Başvurular, resmi başvuru merkezleri ve yetkilendirilen kurumlar aracılığıyla yapılır.

İtalya Konsolosluğu yetkilileri, vize başvurularını değerlendirirken İtalya vize başvuru sahibinin hazırladığı vize evrakları ve belgelerini göz önünde bulundurur. Bu nedenle vize başvurusu yapacak kişilerin gerekli evrakları ve belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekir. Long Vize Turizm, İtalya Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş bir şirket olup; vize başvurularını kabul etmektedir.

İtalya Konsolosluklar ve Adresleri

İtalya ile Türkiye arasında yapılan vize antlaşması gereği Türkiye’de İtalya ülkesine ait resmi kurumlar olan Konsolosluklar ve Büyükelçilik hizmet vermektedir. Konsolosluklar ve Büyükelçilik yetkililerinin resmi görevleri; İtalya vizesi başvurularını incelemek, inceleme neticesinde sonuçları olumlu/olumsuz değerlendirmek, vize başvurularında ilave evrak talep etmek, vize türüne ve seyahat süresine göre hangi evrakların hazırlanması gerektiği konusunda yetkilidir.

İtalya vize işlemleri dışında Türkiye’de bulunan İtalya vatandaşlarının doğum, ölüm, evlilik, vatandaşlık gibi resmi işlemleri de İtalya Konsoloslukları/Büyükelçiliği’nin görevleri arasındadır. Konsolosluklar ve büyükelçilik aynı zamanda İtalya ile Türkiye arasında ticari ve siyasi ilişkilerin güçlendirilmesinde de rol oynamaktadırlar. Türkiye’de bulunan İtalya Konsolosluklar ve adresleri ise aşağıda belirtilmiştir.

İtalya Ankara Büyükelçiliği: Atatürk Bulvarı Remzi Oğuz Arık Mah. No: 118, 06680 Kavaklıdere-Çankaya/ANKARA
İtalya İstanbul Başkonsolosluğu: Boğazkesen Caddesi, Tomtom Kaptan Sokak, No:5, 34433,Tophane,  Beyoğlu/İstanbul
İtalya İzmir Konsolosluğu: Cumhuriyet Meydanı, Numara:112/3, Cumhuriyet Apartmanı, 35212/ Alsancak/İZMİR
İtalya Antalya Fahri Konsolosluğu: Eski Lara Yolu, 1513 Sk, No: 11/1, Şirinyalı/ANTALYA
İtalya Bursa Fahri Konsolosluğu: Oğulu Caddesi, Başaran Sokak, Diniz 2 Apartmanı, No: 2/1 BURSA
İtalya Gaziantep Fahri Konsolosluğu: Gazi Muhtar Paşa Blv, Kalyon İş Merkezi, Kat: 5-36 GAZİANTEP
İtalya İskenderun Fahri Konsolosluğu: Atatürk Bulvarı, 40. Sokak Ünsal İş Hanı Kat:3, Daire:2 P.K:31200 /İSKENDERUN
İtalya Nevşehir Fahri Muavin Konsolosluğu: İstiklal Caddesi, No: 47, 50400 Ürgüp/NEVŞEHİR

İtalya Vizesi Dilekçe Örneği

İtalya vizesi dilekçe örneği için Long Vize Turizm şirketimizin resmi internet sayfasından ulaşabilirsiniz. İtalya vize dilekçesi usul ve esaslar bakımında tüm vize başvurularında aynı prosedürler geçerli olmakla birlikte başvuru yapan kişinin seyahat amacına göre içeriği değişir. İtalya vize talep dilekçesi; İngilizce, Türkçe veya İtalyanca yazılabilir. Dilekçe içeriğinde İtalya’ya seyahat nedeni ve seyahat tarihi açıkça belirtilmelidir.

Ayrıca vize başvurusu yapan kişinin, seyahat nedenini doğrular nitelikteki belgelerle, Konsolosluk yetkililerine kanıtlaması da gerekir. Dilekçe içeriğinde, vize başvurusu yapan kişinin kişisel kimlik bilgileri ve pasaport numarası doğru bir şekilde yazılması gerekir. Ayrıca dilekçe içerisinde yer alan tarih ile uçak bileti tarihleri ve konaklama rezervasyon tarihleriyle uyumlu olmalıdır. İtalya dilekçe vizesi, vize evrakları ve belgeleri arasında önemli bir yere sahip olduğundan vize başvurularında Long Vize Turizm şirketimizin müşteri temsilcileri ile irtibata geçerek dilekçe hazırlanmalıdır.

İtalya Vize Başvuru Formu

İtalya vize başvuru formu, vize evrakları ve belgeleri arasında en önemli evraklardan birisidir. Vize başvuru formu, resmi bir belge olduğundan içerisinde yer alan bilgilerin doğru ve net olmasına özen gösterilmelidir. İtalya Konsolosluğu yetkilileri, vize başvurusu yapan kişi hakkında bilgi sahibi olabilmek için başvuru formunu talep etmektedir. İtalya vize başvuru formu, İngilizce veya İtalyanca doldurulabilir. Başvuru formu elle doldurulacaksa mavi/siyah tükenmez kalem ile doldurulmasına dikkat edilmelidir.

Ayrıca fotoğraf kısmına biyometrik fotoğraf yapıştırılması gerekir. Başvuru formunda yer alan imza kısmına, başvuru sahibi tükenmez kalemle imza atmalıdır. Vize başvuru formuna atılan imzanın, pasaport ve diğer evraklardaki imzaların birbiriyle aynı olmasına dikkat edilmelidir. İtalya Vize Başvuru formunda görülecek yanlış veya eksik bir bilgi, vize başvurusunun olumsuz yönde sonuçlanmasına neden olacaktır. Vize başvuru formu doldurulurken Long Vize Turizm şirketimiz bünyesinde çalışan ülke temsilcilerinden yardım alabilirsiniz.

İtalya Vizesi Redde İtiraz

İtalya vize başvurularında, İtalya Konsolosluğu veya Büyükelçiliği yetkilileri, bazı durumlarda vize başvurularına ret kararı vermektedir. İtalya Konsolosluğu ve Büyükelçiliği’nin redde karar vermesinin nedeni, genellikle vize evrakları ve belgelerinin prosedüre uygun şekilde tamamlanmasından kaynaklanmaktadır. Vize başvurusu reddedilen başvuru sahibinin, İtalya Vizesi redde itiraz hakkı bulunmaktadır. Redde itirazı kabul edildiği takdirde, vize başvurusu yapan kişi tekrar gerekli evrakları ve belgeleri tamamlayıp tekrar vize başvurusu yapması gerekir.

İtalya vize başvurusu ret alan kişilerin, tekrar vize ücretini yatırmaları zorunludur. İtalya Vizesi redde itiraz hakkında güncel ve detaylı bilgi için Long Vize Turizm şirketimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Long Vize Turizm, İtalya vize başvurularında gerekli evrakların ve belgelerin eksiksiz bir şekilde hazırlanması, vize işlemlerini prosedüre uygun şekilde ilerletilmesi için uzman ve profesyonel ülke temsilcileri ile profesyonel hizmet vermektedir.

İtalya Vizesi Kaç Günde Sonuçlanır?

İtalya Vizesi Kaç Günde Sonuçlanır? İtalya vize başvurusu yapan kişilerin merak ettiği konulardan birisi de vize başvurularının kaç günde sonuçlandığıdır. İtalya vizesi için gerekli evraklar ve belgeler tamamlandıktan ve diğer vize işlemleri gerçekleştirildikten sonra İtalya Konsolosluğu’na veya Büyükelçiliği’ne gerekli evraklar ve belgeler teslim edilerek vize işlemleri başlatılır. İtalya Konsolosluğu, gerekli evrakların ve belgelerin incelenmesi işlemlerini belirli bir süre içerisinde gerçekleştirir. İtalya vize başvurularının sonuçlanma süresi, genellikle 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

Ancak bazı durumlarda bu süre daha da uzayabilir. İtalya vize başvurusunda bulunan kişilerin, seyahat planlarında herhangi bir değişiklik oluşmaması için vize işlemlerini en az 1 ay öncesinden başlatması gerekir. İtalya vize başvurularında, başvuru sonuçlanma süresi, tamamen İtalya Konsolosluğu veya Büyükelçiliği’ne bağlıdır. İtalya vize başvurularının kısa süre içerisinde olumlu yönde sonuçlanması için Long Vize Turizm şirketinde profesyonel destek alabilirsiniz.

İtalya Vizesi Kaç Günde Çıkar?

İtalya Vizesi Kaç Günde Çıkar? İtalya vize başvurusu için gerekli evrakların ve belgelerin teslim edildikten sonra başvurular, ortalama 5 iş günü içerisinde sonuçlanır. Ancak bazı durumlarda İtalya Konsolosluğu, ek evrak veya belge talebinde bulunabilir. Bu durum vize sonuçlanma süresinin uzamasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra İtalya Konsolosluğu veya Büyükelçiliği resmi tatillerde ve bayramlarda hizmet vermez.

İtalya vize başvurusu yapacak kişilerin, bu durumu göz önünde bulundurarak vize işlemlerini gerçekleştirmesi daha faydalı olacaktır. İtalya Konsolosluğu, hafta içi belirli saatler içerisinde hizmet vermektedir. İtalya vize başvurusunda bulunacak kişilerin, en az 1 ay öncesinden vize işlemlerini başlatması gerekir. İtalya vize başvurularında gerekli evrakların ve belgelerin kısa süre içerisinde hazırlanması ve vize başvurusunu prosedüre uygun şekilde gerçekleştirilmesi için Long Vize Turizm ile iletişime geçebilirsiniz.

İtalya Vize Ücreti

İtalya vize ücreti, vize işlemlerinin başlatılması için yatırılması zorunludur. İtalya vize ücreti, seyahat süresine ve seyahat türüne göre farklılık gösterir. İtalya Konsolosluğu tarafından belirlenen vize ücretinin, gerekli evraklar ve belgeler teslim edilmeden önce yatırılması zorunludur. İtalya vize ücreti, her yıl değişir. Bu nedenle İtalya vizesi hakkında güncel ve detaylı bilgi için Long Vize Turizm ile iletişime geçebilirsiniz.

Vize başvurusunda bulunan kişilerin, dikkat etmesi gereken hususlardan birisi de vize başvuruları olumsuz yönde sonuçlandığı takdirde vize ücreti tekrar iade edilmez. Tekrar vize başvurusu yapacak kişilerin, yeniden vize ücretini yatırmaları gerekir. Vize başvurularında, kargo ücreti ve gerekli evrakların ve belgelerin hazırlanması esnasında harcanan masraflar vize ücretine dâhil değildir.

İtalya Vize Fiyatları

İtalya vize fiyatları hakkında güncel ve detaylı bilgi için Long Vize Turizm şirketi müşteri hizmetlerini arayarak veya 81 ilde bulunan Long Vize Turizm merkezi şubelerine giderek birebir görüşme ile öğrenebilirsiniz. İtalya vize fiyatları, her yıl değişiklik göstermektedir. Ayrıca turistik, ticari, aile ziyareti, transit, eğitim, vatandaşlık gibi uzun ve kısa süreli seyahat türlerine göre de vize ücreti değişir.

Vize ücretini yatırmayan kişilerin, vize işlemleri başlatılmaz. Vize ücretinin, vize türüne uygun şekilde hazırlanmış belgelerin ve evrakların teslim edilmesinden önce yatırılması gerekir. Vize işlemleri esnasında harcanan masraflar, vize ücretine dâhil değildir. Ayrıca İtalya vize başvurularında, vize başvurusunun red ile sonuçlanması durumunda vize ücreti tekrar iade edilmez.

VFS Global İtalya Vizesi

VFS Global İtalya vizesi başvurularının yapıldığı başvuru merkezi olarak hizmet veren resmi bir kurumdur. İtalya’da hizmet veren resmi kurumlar olan İtalya Konsoloslukları, istisnai durumlar hariç olmak üzere doğrudan vize başvuruşlarını almamaktadır. İtalya Konsoloslukları, vize başvurularını resmi başvuru merkezleri aracılığıyla ve yetkilendirdiği kurumlar aracılığıyla almaktadır.

81 elden vize başvurularının alınmasında hizmet veren Long Vize Turizm şirketimiz, İtalya Konsolosluğu vize başvurularında tecrübeli olması ile birlikte, İtalya vize başvurularını müşterileri adına yapar ve kısa sürede sonuç odaklı profesyonel hizmetiyle vize alınmasında mevzuatın belirlediği sınırlar içerisinde hareket etmektedir. Sizlerde zaman kaybetmeden, yorulmadan kısa sürede vize almak için şirketimiz yetkilileri le iletişime geçerek vize başvuru işlemlerini başlatabilirsiniz.

Hemen Başvur

Whatsapp

+90 553 716 0325

Telefon

0312 426 0325

Whatsapp Vize Ülkeleri Destek Merkezi Vize Ön Başvuru Formu